Dự toán thu, chi của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2016

18/02/2016 09:38 AM

Ngày 15/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 244/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Ngọc Liêu
Theo đó, chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2016 như sau:

- Tổng số thu: 269.294 tỷ đồng, trong đó:

+ Thu bảo hiểm xã hội: 158.443 tỷ đồng.

+ Thu bảo hiểm y tế: 66.288 tỷ đồng.

+Thu bảo hiểm thất nghiệp: 10.363 tỷ đồng.

+ Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính: 34.200 tỷ đồng.

- Tổng số chi: 200.047 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi chế độ bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội: 110.121 tỷ đồng.

+ Chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp: 7.371 tỷ đồng.

+ Chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: 72.700 tỷ đồng.

+ Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 9.855 tỷ đồng.

Quyết định số 244/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho năm ngân sách 2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,399

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 18/04/2024 Thông tư 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/4/2024 về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • 07:50 | 18/04/2024 Nghị định 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
  • 07:25 | 18/04/2024 Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030
  • 11:00 | 17/04/2024 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024
  • 10:55 | 17/04/2024 Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • 10:30 | 17/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển
  • 08:10 | 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
3.238.71.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn