07 chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 05/2017

17/05/2017 10:51 AM

Từ ngày 21/5 – 31/5/2017 nhiều văn bản mới bắt đầu có hiệu lực thi hành; theo đó, có những nội dung đáng chú ý như sau:

Toàn bộ File Word 07 chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 - 31/5/2017

Hồng Phương

1.Tiêu chí để đánh giá hợp tác xã nông nghiệp năm 2017

Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, có 06 tiêu chí để đánh giá hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, gồm:

- Doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của HTX;

- Lợi ích của các thành viên HTX;

- Vốn hoạt động của HTX;

- Quy mô thành viên ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng;

- HTX được khen thưởng trong năm;

- Mức độ hài lòng của thành viên đối với HTX.

Bên cạnh đó, Thông tư 09/2017/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 31/5/2017) còn quy định về phương pháp và trình tự đánh giá.

hợp tác xã nông nghiệp

2. Hướng dẫn mới về trích khấu hao với tài sản là nhà hỗn hợp

Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, hướng dẫn cụ thể về việc trích khấu hao đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê; đơn cử một số điểm đáng chú ý như sau:

- Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà phục vụ sản xuất kinh doanh và cho thuê (trừ cho thuê tài chính) được ghi nhận là TSCĐ và được trích khấu hao theo quy định;

- Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà dùng để bán thì không được hạch toán là TSCĐ, không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.

Việc phân bổ giá trị khấu hao sẽ căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo mục đích sử dụng trên tổng giá trị công trình, hoặc diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích.

3. Tài trợ 100% kinh phí để công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ

Quyết định 10/2017/QĐ-TTg về quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5/2017.

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% kinh phí áp dụng đối với các hoạt động xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm, đối với các hoạt động sau:

- Khảo sát, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao;

- Mua cơ sở dữ liệu dùng chung cho ngành công nghiệp hỗ trợ (đối với các dữ liệu trong nước không có, hoặc không tin cậy);

- Cung cấp thông tin cung cầu về thị trường sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và chính sách về công nghiệp hỗ trợ;

- Tổ chức hội thảo hàng năm công bố thông tin về năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ quốc gia;

- Xuất bản các ấn phẩm về công nghiệp hỗ trợ;

- Vận hành trang thông tin điện tử về công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra,  Quyết định 10/2017/QĐ-TTg còn quy định về mức hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Công nghiệp hỗ trợ

4. Bãi bỏ nhiều văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư 04/2017/TT-BTP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/5/2017; theo đó, sẽ bãi bỏ các văn bản sau đây:

- Quyết định 483/TCCB-QĐ ngày 26/7/1993.

- Thông tư  339/1998/TT-BTP ngày 19/3/1998.

- Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/01/2005.

- Thông tư  07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005.

- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006.

- Thông tư 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014.

Đồng thời, bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23 của Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011.

5. Thông tư 01/2017/TT-TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" (có hiệu lực từ ngày 25/5/2017).

6. Thông tư 84/2017/TT-BQP quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng (có hiệu lực từ ngày 26/5/2017).

7. Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự (có hiệu lực từ ngày 22/5/2017).

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 27,946

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn