Chính sách hỗ trợ tài chính doanh nghiệp an ninh, quốc phòng

21/10/2016 14:42 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 151/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 93/2015/NĐ-CP về cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp an ninh, quốc phòng (AN-QP).

Hùng Phương

Theo đó, ngoài quy định chung về hỗ trợ đầu tư, doanh nghiệp AN-QP còn được:

- Miễn, giảm tiền thuê, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất được giao quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ AN-QP;

- Hạch toán một số khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất kinh doanh và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

- Cấp kinh phí duy trì, bảo dưỡng, vận hành các dây truyền sản xuất AN-QP và hỗ trợ lương cho người lao động trong biên chế;

- Hỗ trợ quỹ khen thưởng, phúc lợi;

- Hỗ trợ kinh phí nhà trẻ, giáo dục cho cơ sở thuộc doanh nghiệp AN-QP tại địa bàn chưa có trường lớp theo hệ thống giáo dục công lập tối đa 200 triệu đồng/lớp;

- Hỗ trợ kinh phí y tế đối với những nơi do điều kiện đặc biệt phải duy trì bệnh xá từ 300 – 500 triệu đồng/bệnh xá.

Thông tư 151/2016/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 141/2012/TTLT-BTC-BQP-BCA và áp dụng từ năm ngân sách 2016 trở đi.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,612

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 04/12/2023 Thông tư 95/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
  • 13:40 | 04/12/2023 Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 11:20 | 04/12/2023 Kế hoạch 5106/KH-BCĐTƯ ngày 28/11/2023 triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
  • 11:00 | 04/12/2023 Nghị định 84/2023/NĐ-CP ngày 01/12/2023 sửa đổi Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027
  • 08:30 | 04/12/2023 Công điện 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ
  • 07:55 | 04/12/2023 Thông tư 17/2023/TT-BNV ngày 29/11/2023 về Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
  • 07:45 | 04/12/2023 Nghị định 83/2023/NĐ-CP ngày 29/11/2023 sửa đổi Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
  • 07:35 | 04/12/2023 Nghị quyết 203/NQ-CP ngày 01/12/2023 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2023
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn