Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 7/2016

18/07/2016 11:43 AM

Sau đây là 04 chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành trong cuối tháng 7 (từ ngày 21 - 31/7/2016).

Khánh Vi

1. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng được phụ cấp 1.815.000 đồng/tháng

Thông tư 77/2016/TT-BQP ban hành Bảng lương theo cấp bậc quân hàm và Bảng phụ cấp chức vụ, phụ cấp quân hàm đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó:

- Phụ cấp đối với chức vụ lãnh đạo quân đội như sau:

+ Chức danh Bộ trưởng là 1.815.000 đồng/tháng;

+ Chức danh Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là 1.694.000 đồng/tháng;

+ Chức danh Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng là 1.331.000 đồng/tháng…

Ngoài ra, thông tư còn quy định mức lương theo cấp bậc quân hàm:

- Mức lương của đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng.

- Mức lương của đại tá là 9.680.000 đồng/tháng.

- Mức lương của đại úy là 6.534.000 đồng/tháng.

Xem thêm chi tiết Bảng lương, Bảng phụ cấp tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 77/2016/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 25/7/2016).

Riêng đối với các chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp quy định tại thông tư này được thực hiện từ ngày 01/5/2016.

2. 14 thủ tục hành chính mới áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia

Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/7/2016.

Theo đó, đề cập đến 12 TTHC một cửa của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử đối với:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) theo hợp đồng mua bán hàng hóa.

- Hàng hóa XNK để thực hiện hợp đồng gia công đối với thương nhân nước ngoài.

- Hàng hóa XNK theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng XK.

- Hàng hóa XNK của doanh nghiệp chế xuất.

- Hàng hóa XNK để thực hiện dự án đầu tư.

- Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất.

- Hàng hóa XNK tại chỗ.

- Hàng hóa XK nhưng bị trả lại.

- Hàng hóa NK nhưng phải xuất trả.

- Hàng hóa XNK chuyển cửa khẩu.

- Hàng hóa XNK của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

- Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Đồng thời, Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT cũng đề cập đến 02 TTHC một cửa của Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là: Cấp giấy phép NK thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện; Cấp giấy phép NK xuất b ản phẩm để kinh doanh.

cơ chế một cửa quốc gia

3. Chế độ đối với công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo
   
Thông tư 04/2016/TT-BNV quy định công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo được cấp trang phục, Thẻ và hưởng chế độ bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Theo đó,

- Trang phục, Thẻ và chế độ bồi dưỡng công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tôn giáo tại Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện theo Điều 11, 12, 13, 14 Thông tư này và các quy định pháp luật hiện hành.

- Trang phục, Thẻ và chế độ bồi dưỡng Thanh tra viên ở Sở Nội vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

 Thông tư 04/2016/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/7/2016.

4. Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Theo Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT , Hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư phát triển các loại kết cấu hạ tầng sau:

- Trụ sở làm việc.

- Sân phơi, nhà kho, cửa hàng vật tư nông nghiệp.

- Xưởng sơ chế, chế biến.

- Công trình điện, nước sinh hoạt, chợ.

- Công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

- Công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản.

Xem thêm quy định về điều kiện và tiêu chí xét hỗ trợ tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 25/7/2016).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,521

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 17:15 | 17/05/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
  • 15:25 | 17/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 15:00 | 17/05/2024 Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 16/5/2024 bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
  • 11:45 | 17/05/2024 Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
  • 07:20 | 16/05/2024 Nghị định 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
  • 18:15 | 15/05/2024 Công văn 2033/BXD-GD ngày 14/5/2024 đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng
  • 16:50 | 15/05/2024 Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học
3.238.112.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn