Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc với người lao động thi công trên công trường

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
15/03/2024 11:30 AM

Cho tôi hỏi tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc với người lao động thi công trên công trường được quy định thế nào? - Quốc Khánh (Bến Tre)

Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc với người lao động thi công trên công trường

Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc với người lao động thi công trên công trường (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc với người lao động thi công trên công trường

Bảng tỷ lệ trả tiền bồi thường bảo hiểm bắt buộc với người lao động thi công trên công trường theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP như sau:

I. Trường hợp chết hoặc suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên được bồi thường 100 triệu đồng, cụ thể như sau:

(1) Suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên do:

- Mù hoặc mất hoàn toàn hai mắt.

- Rối loạn tâm thần hoàn toàn không thể chữa được.

- Hỏng hoàn toàn chức năng nhai và nói (câm).

- Mất hoặc liệt hoàn toàn hai tay (từ vai hoặc khuỷu xuống) hoặc hai chân (từ háng hoặc đầu gối xuống).

- Mất cả hai bàn tay hoặc hai bàn chân, hoặc mất một cánh tay và một bàn chân, hoặc một cánh tay và một cẳng chân, hoặc một bàn tay và một cẳng chân, hoặc một bàn tay và một bàn chân.

- Mất hoàn toàn khả năng lao động và làm việc (toàn bộ bị tê liệt, bị thương dẫn đến tình trạng nằm liệt giường hoặc dẫn đến tàn tật toàn bộ vĩnh viễn).

- Cắt toàn bộ một bên phổi và một phần phổi bên kia.

(2) Các trường hợp suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa (nếu có) hoặc tổng mức độ suy giảm khả năng lao động theo khoản II dưới đây từ 81% trở lên.

II. Trường hợp suy giảm khả năng lao động dưới 81% được bồi thường 100 triệu đồng nhân với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động theo bảng sau:

Mức độ suy giảm khả năng lao động

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

I. CHI TRÊN

 

1. Mất một cánh tay từ vai xuống (tháo khớp vai)

75%

2. Cắt cụt cánh tay từ dưới vai xuống

70%

3. Cắt cụt một cánh tay từ khuỷu xuống (tháo khớp khuỷu)

65%

4. Mất trọn một bàn tay hay năm ngón của một bàn

60%

5. Mất 4 ngón tay trên một bàn

40%

6. Mất ngón cái và ngón trỏ

35%

7. Mất 3 ngón tay: Ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn

30%

8. Mất 1 ngón cái và 2 ngón khác

35%

9. Mất 1 ngón cái và 1 ngón khác

30%

10. Mất 1 ngón trỏ và 2 ngón khác

35%

11. Mất 1 ngón trỏ và 1 ngón giữa

30%

12. Mất 1 ngón cái và 1 đốt bàn

25%

Mất 1 ngón cái

20%

Mất cả đốt ngoài

10%

Mất 1/2 đốt ngoài

7%

13. Mất 1 ngón trỏ và 1 đốt bàn

20%

Mất 1 ngón trỏ

18%

Mất 2 đốt 2 và 3

10%

Mất đốt 3

8%

14. Mất trọn 1 ngón giữa hoặc ngón đeo nhẫn (cả 1 đốt bàn)

18%

Mất 1 ngón giữa hoặc 1 ngón đeo nhẫn

15%

Mất 2 đốt 2 và 3

8%

Mất đốt 3

4%

15. Mất hoàn toàn 1 ngón út và đốt bàn

15%

Mất cả ngón út

10%

Mất 2 đốt 2 và 3

8%

Mất đốt 3

4%

16. Cứng khớp bả vai

25%

17. Cứng khớp khuỷu tay

25%

18. Cứng khớp cổ tay

25%

19. Gãy tay can lệch hoặc mất xương làm chi ngắn trên 3 cm và chức năng quay sấp ngửa hạn chế hoặc tạo thành khớp giả

25%

20. Gãy xương cánh tay ở cổ giải phẫu, can xấu, hạn chế cử động khớp vai

35%

21. Gãy xương cánh tay

 

- Can tốt, cử động bình thường

15%

- Can xấu, teo cơ

25%

22. Gãy 2 xương cẳng tay

12%

23. Gãy 1 xương quay hoặc trụ

10%

24. Khớp giả 2 xương

25%

25. Khớp giả 1 xương

15%

26. Gãy đầu dưới xương quay

10%

27. Gãy mỏm trâm quay hoặc trụ

8%

28. Gãy xương cổ tay

10%

29. Gãy xương đốt bàn

8%

30. Gãy xương đòn

 

- Can tốt

8%

- Can xấu, cứng vai

18%

- Có chèn ép thần kinh mũ

30%

31. Gãy xương bả vai

 

- Gãy vỡ, khuyết phần thân xương

10%

- Gãy vỡ ngành ngang

17%

- Gãy vỡ phần khớp vai

30%

32. Gãy xương ngón tay

3%

II. CHI DƯỚI

 

33. Mất 1 chân từ háng xuống (tháo khớp háng 1 đùi)

75%

34. Cắt cụt 1 đùi

 

1/3 trên

70%

1/3 giữa hoặc dưới

55%

35. Cắt cụt 1 chân từ gối xuống (tháo khớp gối)

60%

36. Tháo khớp cổ chân hoặc mất 1 bàn chân

55%

37. Mất xương sên

35%

38. Mất xương gót

35%

39. Mất đoạn xương chày, mác gây khớp giả cẳng chân

35%

40. Mất đoạn xương mác

20%

41. Mất mắt cá chân

 

- Mắt cá ngoài

10%

- Mắt cá trong

15%

42. Mất cả 5 ngón chân

45%

43. Mất 4 ngón cả ngón cái

38%

44. Mất 4 ngón trừ ngón cái

35%

45. Mất 3 ngón, 3-4-5

25%

46. Mất 3 ngón, 1-2-3

30%

47. Mất 1 ngón cái và ngón 2

20%

48. Mất 1 ngón cái

15%

49. Mất 1 ngón ngoài ngón cái

10%

50. Mất 1 đốt ngón cái

8%

51. Cứng khớp háng

45%

52. Cứng khớp gối

30%

53. Mất phần lớn xương bánh chè và giới hạn nhiều khả năng duỗi cẳng chân trên đùi

45%

54. Gãy chân can lệch hoặc mất xương làm ngắn chi

 

- Ít nhất 5 cm

40%

- Từ 3 cm đến dưới 5 cm

35%

55. Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo ngoài

35%

56. Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo trong

25%

57. Gãy xương đùi 1/3 giữa hoặc dưới

 

- Can tốt

20%

- Can xấu, trục lệch, chân dạng hoặc khép, teo cơ (Trường hợp phải mổ được thanh toán mức tối đa)

30%

58. Gãy 1/3 trên hay cổ xương đùi (Trường hợp mổ được thanh toán tối đa)

 

- Can tốt, trục thẳng

25%

- Can xấu, chân vẹo, đi đau, teo cơ

35%

59. Khớp giả cổ xương đùi

45%

60. Gãy 2 xương cẳng chân (chày + mác)

20%

61. Gãy xương chày

15%

62. Gãy đoạn mâm chày

15%

63. Gãy xương mác

10%

64. Đứt gân bánh chè

15%

65. Vỡ xương bánh chè (trường hợp mổ thanh toán tối đa)

10%

66. Vỡ xương bánh chè bị cứng khớp gối hoặc teo cơ tứ đẩu

25%

67. Đứt gân Achille (đã nối lại)

15%

68. Gãy xương đốt bàn

7%

69. Vỡ xương gót

15%

70. Gãy xương thuyền

15%

71. Gãy xương ngón chân

4%

72. Gãy ngành ngang xương mu

25%

73. Gãy ụ ngồi

25%

74. Gãy xương cánh chậu 1 bên

20%

75. Gãy xương chậu 2 bên, méo xương chậu

40%

76. Gãy xương cùng

 

- Không rối loạn cơ tròn

10%

- Có rối loạn cơ tròn

25%

III. CỘT SỐNG

 

77. Cắt bỏ cung sau

 

- Của 1 đốt sống

35 %

- Của 2 đến 3 đốt sống trở lên

45%

78. Gãy xẹp thân 1 đốt sống (không liệt tủy)

30%

79. Gãy xẹp thân 2 đốt sống trở lên (không liệt tủy)

45%

80. Gãy vỡ mỏm gai hoặc mỏm bên

 

- Của 1 đốt sống

10%

- Của 2 đến 3 đốt sống

25%

IV. SỌ NÃO

 

81. Khuyết xương sọ (chưa có biểu hiện thần kinh, tâm thần)

 

- Đường kính dưới 6 cm

25 %

- Đường kính từ 6 đến 10 cm

40%

- Đường kính trên 10 cm

50%

82. Rối loạn ngôn ngữ do ảnh hưởng của vết thương đại não

 

- Nói ngọng, nói lắp khó khăn ảnh hưởng đến giao tiếp

30%

- Không nói được do tổn hại vùng Broca

60%

- Mất khả năng giao dịch bằng chữ viết (mất nhận biết về ngôn ngữ do tổn hại vùng Wernicke)

55%

83. Lột da đầu toàn bộ (1 phần theo tỉ lệ)

45%

84. Vết thương sọ não hở

 

- Xương bị nứt rạn

40%

- Lún xương sọ

30%

- Nhiều mảnh xương đi sâu vào não

50%

85. Chấn thương sọ não kín

 

- Vỡ vòm sọ (đường rạn nứt thường, lõm hoặc lún xương)

20%

- Vỡ xương lan xuống nền sọ không có liệt dây thần kinh ở nền sọ

30%

- Vỡ xương lan xuống nền sọ, liệt dây thần kinh ở nền sọ

40%

86. Chấn thương não

 

- Chấn động não

8%

- Phù não

40%

- Giập não, dẹp não

50%

- Chảy máu khoang dưới nhện

40%

- Máu tụ trong sọ (ngoài màng cứng, trong màng cứng, trong não)

30%

V. LỒNG NGỰC

 

87. Cắt bỏ 1 đến 2 xương sườn

15%

88. Cắt bỏ từ 3 xương sườn trở lên

25%

89. Cắt bỏ đoạn mỗi xương sườn

8%

90. Gãy 1 - 2 xương sườn

7%

91. Gãy 3 xương sườn trở lên

15%

92. Gãy xương ức đơn thuần (chức năng phân tim và hô hấp bình thường)

15%

93. Mẻ hoặc rạn xương ức

10%

94. Cắt toàn bộ một bên phổi

70%

95. Cắt nhiều thùy phổi ở 2 bên, DTS giảm trên 50%

65%

96. Cắt nhiều thùy phổi ở 1 bên

50%

97. Cắt 1 thùy phổi

35%

98. Tràn dịch, khí, máu màng phổi (chỉ chọc hút đơn thuần)

5%

99. Tràn khí, máu màng phổi (phải dẫn lưu mổ cầm máu)

20%

100. Tổn thương các van tim, vách tim do chấn thương (chưa suy tim)

50%

101. Khâu màng ngoài tim:

 

- Phẫu thuật kết quả hạn chế

60%

- Phẫu thuật kết quả tốt

35%

VI. BỤNG

 

102. Cắt toàn bộ dạ dày

75%

103. Cắt đoạn dạ dày

50%

104. Cắt gần hết ruột non (còn lại dưới 1 m)

75%

105. Cắt đoạn ruột non

40%

106. Cắt toàn bộ đại tràng

75%

107. Cắt đoạn đại tràng

50%

108. Cắt bỏ gan phải đơn thuần

70%

109. Cắt bỏ gan trái đơn thuần

60%

110. Cắt phân thùy gan, tùy vị trí, số lượng và kết quả phẫu thuật

40%

111. Cắt bỏ túi mật

45%

112. Cắt bỏ lá lách

40%

113. Cắt bỏ đuôi tụy, lách

60%

114. Khâu lỗ thủng dạ dày

25%

115. Khâu lỗ thủng ruột non

30%

116. Khâu lỗ thủng đại tràng

30%

117. Đụng rập gan, khâu gan

35%

118. Khâu vỏ lá lách

25%

119. Khâu tụy

30%

VII. CƠ QUAN TIẾT NIỆU, SINH DỤC

 

120. Cắt bỏ 1 thận, thận còn lại bình thường

50%

121. Cắt bỏ 1 thận, thận còn lại bị tổn thương hoặc bệnh lý

70%

122. Cắt 1 phần thận trái hoặc phải

30%

123. Chấn thương thận

 

- Nhẹ (không phải xử lý đặc hiệu, theo dõi dưới 5 ngày)

4%

- Trung bình (phải dùng thuốc đặc trị, theo dõi trên 5 ngày)

10%

- Nặng (có đụng dập, phải can thiệp ngoại khoa)

47%

124. Cắt 1 phần bàng quang

27%

125. Mổ thông bàng quang vĩnh viễn

70%

126. Khâu lỗ thủng bàng quang

30%

127. Mất dương vật và 2 tinh hoàn ở người

 

- Dưới 55 tuổi chưa có con

70%

- Dưới 55 tuổi có con rồi

55%

- Từ 55 tuổi trở lên

35%

128. Cắt bỏ dạ con và buồng trứng 1 bên ở người

 

- Dưới 45 tuổi chưa có con

60%

- Dưới 45 tuổi có con rồi

30%

- Từ 45 tuổi trở lên

25%

129. Cắt vú ở nữ

 

Dưới 45 tuổi:

 

- 1 bên

20%

- 2 bên

45%

Từ 45 tuổi trở lên:

 

- 1 bên

15%

- 2 bên

30%

VIII. MẮT

 

130. Mất hoặc mù hoàn toàn 1 mắt

 

- Không lắp được mắt giả

55%

- Lắp được mắt giả

50%

131. Một mắt thị lực còn đến 1/10

30%

132. Một mắt thị lực còn từ 2/10 đến 4/10

12%

133. Một mắt thị lực còn từ 5/10 đến 7/10

7%

IX. TAI - MŨI - HỌNG

 

134. Điếc 2 tai

 

- Hoàn toàn không phục hồi được

75%

- Nặng (Nói to hoặc thét vào tai còn nghe )

60%

- Vừa (Nói to 1 đến 2 m còn nghe )

35%

- Nhẹ (Nói to 2 đến 4 m còn nghe)

15%

135. Điếc 1 tai

 

- Hoàn toàn không phục hồi được

30%

- Vừa

15%

- Nhẹ

8%

136. Mất vành tai 2 bên

20%

137. Mất vành tai 1 bên

10%

138. Sẹo rúm vành tai, chít hẹp ống tai

20%

139. Mất mũi, biến dạng mũi

18%

140. Vết thương họng sẹo hẹp ảnh hưởng đến nuốt

20%

X. RĂNG - HÀM - MẶT

 

141. Mất 1 phần xương hàm trên và 1 phần xương hàm dưới từ cành cao trở xuống

 

- Khác bên

80%

- Cùng bên

70%

142. Mất toàn bộ xương hàm trên hoặc dưới

70%

143. Mất 1 phần xương hàm trên hoặc 1 phần xương hàm dưới (từ 1/3 đến 1/2 bị mất) từ cành cao trở xuống

35%

144. Gãy xương hàm trên và hàm dưới can xấu gây sai khớp cắn nhai, ăn khó

30%

145. Gãy xương gò má, cung tiếp xương hàm trên hoặc xương hàm dưới gây rối loạn nhẹ khớp cắn và chức năng nhai

15%

146. Khớp hàm giả do không liền xương hay khuyết xương

20%

147. Mất răng:

 

- Trên 8 cái không lắp được răng giả

30%

- Từ 5 đến 7 răng

15%

- Từ 3 đến 4 răng

8%

- Từ 1 đến 2 răng

5%

148. Mất 3/4 lưỡi còn gốc lưỡi (từ đường gai V trở ra)

75%

149. Mất 2/3 lưỡi từ đầu lưỡi

50%

150. Mất 1/3 lưỡi ảnh hưởng đến phát âm

15%

151. Mất 1 phần nhỏ lưỡi (dưới 1/3) ảnh hưởng đến phát âm

10%

XI. VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM, BỎNG

 

152. Vết thương phần mềm (VTPM) gây đau, rát, tê, co kéo, ảnh hưởng đến gân, cơ, mạch máu lớn, thần kinh

12%

153. VTPM ở ngực, bụng ảnh hưởng đến hô hấp

35%

154. VTPM để lại sẹo xơ cứng làm biến dạng mắt gây trở ngại đến ăn, nhai và cử động cổ

40%

155. VTPM khuyết hổng lớn ở chung quanh hốc miệng, vết thương môi và má ảnh hưởng nhiều đến ăn uống.

50%

156. Mất 1 phần hàm ếch làm thông giữa mũi và miệng

20%

157. Bỏng nông (độ I, độ II)

 

- Diện tích dưới 5 cm

5%

- Diện tích từ 5 đến15%

10%

- Diện tích trên 15%

15%

158. Bỏng sâu (độ III, độ IV, độ V)

 

- Diện tích dưới 5%

20%

- Diện tích từ 5 đến 15%

35%

- Diện tích trên 15%

60%

* Những trường hợp đặc biệt:

- Trường hợp bị dính các khớp ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và các khớp ngón chân (trừ ngón cái) thì số tiền bồi thường chỉ bằng 50% số tiền bồi thường quy định trong trường hợp cụt ngón đó.

- Trường hợp mất hẳn chức năng của từng bộ phận hoặc hỏng vĩnh viễn chi được coi như mất từng bộ phận đó hoặc mất chi.

- Trong trường hợp trước khi xảy ra tai nạn, người lao động chỉ có một mắt và nay mất nốt mắt lành còn lại thì được coi là suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn trên 81%.

- Trường hợp người bị tai nạn bị nhiều hơn một loại thương tật thì số tiền bồi thường sẽ là tổng số tiền bồi thường cho từng loại thương tật. Tổng số tiền bồi thường sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định.

- Những trường hợp suy giảm khả năng lao động không được liệt kê trong Bảng trả tiền bồi thường bảo hiểm này sẽ được bồi thường theo tỷ lệ trên cơ sở so sánh tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có trong Bảng trả tiền bồi thường bảo hiểm. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không xác định được tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, việc bồi thường sẽ được căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

- Trường hợp có sự khác biệt giữa tỷ lệ suy giảm khả năng lao động quy định tại Phụ lục này và kết luận của Hội đồng giám định y khoa thì lấy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động lớn hơn.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 590

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn