Tiêu chuẩn chức danh bác sĩ cao cấp và mức lương

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
25/11/2022 14:00 PM

Xin cho tôi hỏi chức danh bác sĩ cao cấp có những tiêu chuẩn như thế nào? Mức lương bác sĩ cao cấp từ năm 2023 là bao nhiêu? - Anh Tú (Bến Tre)

Tiêu chuẩn chức danh bác sĩ cao cấp và mức lương

Tiêu chuẩn chức danh bác sĩ cao cấp và mức lương

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Chức danh bác sĩ cao cấp là gì?

Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, chức danh bác sĩ cao cấp là một chức danh nghề nghiệp bác sĩ, có mã số V.08.01.01.

Cụ thể, nhóm chức danh nghề nghiệp bác sĩ bao gồm:

- Bác sĩ cao cấp (hạng I), Mã số: V.08.01.01

- Bác sĩ chính (hạng II),Mã số: V.08.01.02

- Bác sĩ (hạng III), Mã số: V.08.01.03

(Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV)

2. Tiêu chuẩn chức danh bác sĩ cao cấp

2.1. Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ cao cấp

Cụ thể tại Điều 3 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ cao cấp bao gồm:

- Tận tụy phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Hiểu biết và thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức ngành y tế.

- Thực hành nghề nghiệp theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

- Tôn trọng quyền của người bệnh.

- Trung thực, khách quan, công bằng, trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

2.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của bác sĩ cao cấp

Các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của bác sĩ cao cấp được quy định như sau:

- Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

(Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, sửa đổi tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2022/TT-BYT)

2.3. Tiêu chuẩn năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của bác sĩ cao cấp

Về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, bác sĩ cao cấp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nắm được định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành trong nước và quốc tế;

- Có kiến thức và năng lực áp dụng phương pháp tiên tiến, kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh thuộc lĩnh vực chuyên khoa;

- Có năng lực đánh giá các quy trình, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn và đề xuất giải pháp; đánh giá kết quả biện pháp can thiệp dựa vào bằng chứng;

- Có năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đề xuất giải pháp hoặc tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực;

- Chủ nhiệm hoặc thư ký hoặc người tham gia chính (50% thời gian trở lên) đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc tương đương trở lên hoặc chủ nhiệm 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc sáng chế hoặc phát minh khoa học chuyên ngành đã được nghiệm thu đạt;

- Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ chức danh bác sĩ chính (hạng II) lên chức danh bác sĩ cao cấp (hạng I) phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu là 06 năm.

Trường hợp có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh bác sĩ chính (hạng II) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

(Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2022/TT-BYT)

3. Mức lương bác sĩ cao cấp mới nhất 2023

Theo điểm a khoản 1 Điều 13 Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV, chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00.

(Áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP)

Mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương bác sĩ cao cấp từ năm 2023 cụ thể như sau:

Hệ số lương

Mức lương từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

(Đơn vị: VNĐ)

Mức lương từ ngày 01/7/2023

(Đơn vị: VNĐ)

6,20

9.238.000

11.160.000

6,56

9.774.400

11.808.000

6,92

10.310.800

12.456.000

7,28

10.847.200

13.104.000

7,64

11.383.600

13.752.000

8,00

11.920.000

14.400.000

 

Thanh Rin

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,660

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn