Tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 nghĩa vụ quân sự là gì?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
27/09/2022 16:00 PM

Nghĩa vụ quân sự là gì? Và tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 khi khám nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào? - Khánh My (Tiền Giang)

Tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 nghĩa vụ quân sự là gì?

Tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 nghĩa vụ quân sự là gì?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Nghĩa vụ quân sự là gì?

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

2. Tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 nghĩa vụ quân sự là gì?

* Theo Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

- Căn cứ phân loại sức khỏe: Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

- Cách cho điểm:

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sĩ cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

+ Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

+ Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

+ Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

+ Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

+ Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

+ Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

- Cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự:

+ Mỗi chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sĩ sẽ cho điểm vào cột “Điểm”; ở cột “Lý do” phải ghi tóm tắt lý do cho số điểm đó; ở cột “Ký”, bác sỹ khám phải ký và ghi rõ họ tên;

+ Phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe căn cứ vào điểm đã cho ở từng chỉ tiêu để kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, ghi bằng số và chữ (phần bằng chữ để ở trong ngoặc đơn);

+ Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi kết luận;

+ Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe được đóng dấu của cơ quan Chủ tịch Hội đồng; chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe được đóng dấu của đơn vị quyết định thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe.

- Cách phân loại sức khỏe:

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

+ Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

+ Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

+ Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

+ Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

+ Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

+ Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

* Theo điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Như vậy, tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 2 3 nghĩa vụ quân sự được hiểu là tiêu chuẩn tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự với điều kiện đi nghĩa vụ quân sự như sau:

- Tiêu chuẩn sức khỏe 1 là phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự có 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

- Tiêu chuẩn sức khỏe 2 là phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

- Tiêu chuẩn sức khỏe 3 là phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3.

3. Tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự

Tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia nghĩa vụ theo Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định như sau:

- Tuổi đời: 

+ Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

+ Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

- Tiêu chuẩn chính trị:

+ Thực hiện theo Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

+ Đối với các cơ quan đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Tiêu chuẩn sức khỏe:

+ Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định;

+ Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng;

+ Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

- Tiêu chuẩn văn hoá:

+ Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

+ Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Từ quy định trên thì công dân đảm bảo các tiêu chuẩn và đủ các điều kiện đi nghĩa vụ quân sự sẽ được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự.

>>> Xem thêm: Khi nào khám nghĩa vụ quân sự 2023? Không đi khám nghĩa vụ quân sự 2023 bị phạt bao nhiêu tiền?

Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang có việc làm ổn định không? Thời gian đi nghĩa vụ quân sự là bao lâu?

Tổng hợp mức phạt về nghĩa vụ quân sự năm 2022? Vi phạm về nghĩa vụ quân sự có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 28,545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn