Khu du lịch là gì? Điều kiện công nhận khu du lịch

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
16/09/2022 10:36 AM

Nhiều địa phương đang thành lập khu du lịch là nơi được tập trung phát triển để thu hút khách du lịch. Vậy hồ sơ, trình tự, thủ tục để được công nhận một khu du lịch được quy định như thế nào? - Đức Thịnh (Đồng Nai)

Khu du lịch là gì? Điều kiện công nhận khu du lịch

Khu du lịch là gì? Điều kiện công nhận khu du lịch

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Khu du lịch là gì?

Theo khoản 6 Điều 3 Luật Du lịch 2017, khu du lịch là khu vực có ưu thế về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Khu du lịch bao gồm:

- Khu du lịch cấp tỉnh.

- Khu du lịch quốc gia.

2. Điều kiện để được công nhận khu du lịch

2.1. Điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Để được công nhận một khu du lịch cấp tỉnh thì khu du lịch đó cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Du lịch 2017, cụ thể như sau:

- Có tài nguyên du lịch với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên hoặc giá trị văn hóa, có ranh giới xác định;

- Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch;

- Có kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia;

- Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2.2. Điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia

Theo khoản 2 Điều 26 Luật Du lịch 2017, các điều kiện để công nhận khu du lịch quốc gia bao gồm:

- Có tài nguyên du lịch đa dạng, đặc biệt hấp dẫn với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên hoặc giá trị văn hóa, có ranh giới xác định;

- Có trong danh mục các khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch;

- Các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 26 Luật Du lịch 2017.

3. Hồ sơ, thủ tục công nhận khu du lịch

3.1. Hồ sơ, thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

* Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Các loại hồ sơ để đề nghị công nhận các khu du lịch cấp tỉnh được quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Du lịch 2017 bao gồm

- Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

Mẫu số 2 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh

- Bản thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch cấp tỉnh quy định tại mục 2.1.

Đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng thẩm định, quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh. (Theo khoản 3 Điều 27 Luật Du lịch 2017)

* Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh được quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Du lịch 2017 như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tổ chức quản lý khu du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có khu du lịch;

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.2. Hồ sơ, thủ tục công nhận khu du lịch quốc gia

* Hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia

Theo khoản 1 Điều 28 Luật Du lịch 2017, hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia bao gồm:

- Đơn đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

Mẫu số 3 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

Đơn đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia

- Bản thuyết minh về điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia quy định tại mục 2.2.

Đối với khu du lịch nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ công nhận. (Theo khoản 3 Điều 28 Luật Du lịch 2017)

* Thủ tục công nhận khu du lịch quốc gia

Cụ thể tại khoản 2 Điều 28 Luật Du lịch 2017, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia được quy định như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức công bố khu du lịch quốc gia; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,904

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn