05 điều cần biết về thực hiện công việc không có ủy quyền

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
09/09/2022 10:32 AM

Thực hiện công việc không có ủy quyền là gì? Trường hợp nào sẽ chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền? - Mạnh Hải (Long An)

05 điều cần biết về thực hiện công việc không có ủy quyền

05 điều cần biết về thực hiện công việc không có ủy quyền

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau;

1. Thực hiện công việc không có ủy quyền là gì?

Theo Điều 574 Bộ luật Dân sự 2015 thì thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.

2. Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền

Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền được quy định tại Điều 575 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

- Người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc phù hợp với khả năng, điều kiện của mình.

- Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải thực hiện công việc như công việc của chính mình; nếu biết hoặc đoán biết được ý định của người có công việc thì phải thực hiện công việc phù hợp với ý định đó.

- Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải báo cho người có công việc được thực hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc nếu có yêu cầu, trừ trường hợp người có công việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có ủy quyền không biết nơi cư trú hoặc trụ sở của người đó.

- Trường hợp người có công việc được thực hiện chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân thì người thực hiện công việc không có ủy quyền phải tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện đã tiếp nhận.

- Trường hợp có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc.

3. Nghĩa vụ thanh toán cho người thực hiện công việc không có ủy quyền

Nghĩa vụ thanh toán cho người thực hiện công việc không có ủy quyền theo Điều 576 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

- Người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc không có ủy quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, 

Kể cả trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình.

- Người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có ủy quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có ủy quyền từ chối.

4. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi thực hiện công việc không có ủy quyền

Theo Điều 577 Bộ luật Dân sự 2015 thì nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi thực hiện công việc không có ủy quyền được quy định như sau:

- Khi người thực hiện công việc không có ủy quyền cố ý gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì phải bồi thường thiệt hại cho người có công việc được thực hiện.

- Nếu người thực hiện công việc không có ủy quyền do vô ý mà gây thiệt hại trong khi thực hiện công việc thì căn cứ vào hoàn cảnh đảm nhận công việc, người đó có thể được giảm mức bồi thường.

5. Trường hợp chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền

Việc chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền theo Điều 578 Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm các trường hợp như sau:

- Theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện.

- Người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc.

- Người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục thực hiện công việc theo quy định tại khoản 5 Điều 575 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Trường hợp có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc thực hiện công việc.

- Người thực hiện công việc không có ủy quyền chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,398

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn