Trình tự, hình thức xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ thuế 2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
31/08/2022 17:01 PM

Tôi là cán bộ cục thuế xin hỏi trình tự và hình thức xác minh tài sản, thu nhập 2022 quy định thế nào? - Ngọc Tố (Khánh Hòa)

Trình tự, hình thức xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của cán bộ thuế

Trình tự, hình thức xác minh tài sản, thu nhập cán bộ thuế 2022

Tôi là cán bộ cục thuế xin hỏi trình tự và hình thức xác minh tài sản, thu nhập 2022 quy định thế nào? - Ngọc Tố (Khánh Hòa)

Tổng cục thuế ban hành Quyết định 1388/QĐ-TCT ngày 22/8/2022 về kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Tổng cục Thuế, trong đó, kế hoạch xác minh tài sản, thủ nhập 2022 của cán bộ thuế như sau:

1. Định hướng xác minh tài sản, thu nhập 2022

Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đã định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 được quy định tại Quyết định 1485/QĐ-BTC năm 2022, Bộ Tài chính ban hành như sau:

Xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc quyền quản lý và kiểm soát của Bộ Tài chính. Trọng tâm là các lĩnh vực, các khâu, các công việc nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: 

- Đầu tư xây dựng;

- Đấu thầu;

- Tài chính ngân sách;

- Quản lý vốn;

- Tài sản nhà nước tại doanh nghiệp;

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Cấp phép;

- Quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 15 Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định về kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với:

2.1. Đơn vị Tổng cục Thuế thực hiện xác minh tài sản, thu nhập 2022

Xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 tại 09 đơn vị gồm: 

- Vụ Tài vụ-Quản trị (01 người);

- Vụ Chính sách (01 người) và 69 người tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố: 

+ TP.Hà Nội;

+ TP.HCM;

+ TP.Hải Phòng;

+ Bắc Ninh;

+ Bà Rịa-Vũng Tàu;

+ Quảng Bình;

+ Quảng Trị

(trong đó mỗi đơn vị có 01 lãnh đạo Cục).

2.2. Đơn vị được giao xác minh tài sản, thu nhập 2022

Cục Thuế các tỉnh, thành phố (TP.Hà Nội, TP.HCM, TP.Hải Phòng, Bắc Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Bình, Quảng Trị):

Ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và tổ chức thực hiện đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế đảm bảo theo đúng định hướng;

Tỷ lệ 10% theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 15 Nghị định 130/2020/NĐ-CP và theo quy định tại Quyết định 1485/QĐ-BTC năm 2022, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Tổng cục Thuế trước ngày 26/8/2022 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Trình tự tiến hành xác minh 

3.1. Trình tự tiến hành xác minh

- Giao Cục trưởng Cục KTNB: Trình Tổng cục ký Quyết định thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập và công khai kết luận xác minh đối với các đơn vị được lựa chọn xác minh thuộc và trực thuộc Tổng cục; gửi kết luận xác minh cho Thanh Bộ Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính để báo cáo.

- Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố: TP.Hà Nội, TP.HCM, TP.Hải Phòng, Bắc Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Bình, Quảng Trị:

Ban hành Quyết định xác minh và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập;

Tổ chức và hoạt động của Tổ xác minh tài sản, thu nhập;

Kết luận xác minh tài sản, thu nhập;

Công khai Kết luận xác minh;

Gửi Kết luận xác minh về Tổng cục Thuế (Cục KTNB) theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng (từ Điều 45 đến Điều 50 Luật Phòng, chống tham nhũng).

Báo cáo kết quả công tác xác minh tài sản, thu nhập vào một mục tại Báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình gửi về Tổng cục Thuế (Cục KTNB) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính.

3.2. Hình thức tiến hành xác minh

(1) Lồng ghép vào các cuộc Kiểm tra (Kiểm tra nội bộ; Kiểm tra công tác Phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí ...) của Tổng cục Thuế nội dung về xác minh tài sản, thu nhập và tổ chức thực hiện xác minh đối với các đơn vị được lựa chọn xác minh thuộc Tổng cục và các đơn vị được lựa chọn xác minh thuộc và trực thuộc Cục Thuế.

Về công tác báo cáo: Đối với việc xác minh tài sản, thu nhập được lồng ghép vào các cuộc Kiểm tra thì trích lục phần nội dung kết luận Kiểm tra về xác minh tài sản, thu nhập để thực hiện báo cáo theo quy định.

(2) Tổ chức tiến hành xác minh theo chuyên đề về xác minh tài sản, thu nhập và tổ chức thực hiện xác minh đối với các đơn vị được lựa chọn xác minh thuộc Tổng cục và các đơn vị được lựa chọn xác minh thuộc và trực thuộc Cục Thuế.

Xem thêm Quyết định 1388/QĐ-TCT ngày 22/8/2022

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,901

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn