Khai thác thuỷ sản trên biển có cần xin phép?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
10/08/2022 17:36 PM

Gia đình tôi chuẩn bị đóng tàu để khai thác, đánh bắt cá trên biển, vậy cho tôi hỏi việc đánh bắt cá trên biển có cần phải xin phép không? (anh Duy, Kiên Giang)

Khai thác thuỷ sản trên biển có cần xin phép?

Khai thác thuỷ sản trên biển có cần xin phép?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Khai thác thuỷ sản là gì?

Theo khoản 18 Điều 3 Luật Thuỷ sản 2017 thì khai thác thuỷ sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.

2. Khai thác thuỷ sản trên biển có cần xin phép?

Theo khoản 1 Điều 50 Luật Thuỷ sản 2017 thì cá nhân, tổ chức khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải có Giấy phép khai thác thủy sản.

Như vậy, đối với tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản bằng tàu cá có chiều dài từ 06 mét trở lên phải có Giấy phép khai thác thuỷ sản.

3. Điều kiện cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản trên biển

- Theo khoản 2 Điều 50 Luật Thuỷ sản 2017 thì cá nhân, tổ chức được cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, đối với khai thác thủy sản trên biển;

(2) Có nghề khai thác thủy sản không thuộc Danh mục nghề cấm khai thác;

(3) Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với tàu cá phải đăng kiểm;

(4) Tàu cá có trang thiết bị thông tin liên lạc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

(5) Có thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên theo quy định của Chính phủ;

(6) Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

(7) Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

(8) Trường hợp cấp lại do giấy phép hết hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm (2), (3), (4), (5), (6) và (7), đã nộp nhật ký khai thác theo quy định và tàu cá không thuộc danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.

4. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản trên biển

4.1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản trên biển

Theo khoản 1 Điều 45 Nghị định 26/2019/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản trên biển bao gồm:

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP;

Mẫu số 02.KT

- Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm;

- Bản chụp văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá.

4.2. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản trên biển

Theo khoản 3 Điều 45 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định về thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản trên biển như sau:

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc (đối với cấp mới) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm quyền thực hiện cấp theo Mẫu số 04.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP;

Mẫu số 04.KT

- Trong trường hợp không cấp thì cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 991

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn