Không đóng tiền điện trong bao lâu thì bị cắt điện?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Võ Ngọc Nhi
26/07/2022 14:34 PM

Mua, bán điện được thực hiện giữa bên bán và bên mua. Bên mua phải tuân thủ đúng hợp đồng mua bán điện nếu không sẽ bị ngừng cung cấp điện. Vậy không đóng tiền điện trong bao lâu thì bị cắt điện?

Không đóng tiền điện trong bao lâu thì bị cắt điện?

Không đóng tiền điện trong bao lâu thì bị cắt điện?

1. Thanh toán tiền điện là nghĩa vụ của bên mua

Căn cứ khoản 1,2,3,4,5 Điều 23 Luật Điện lực 2004 quy định về việc thanh toán tiền điện như sau:

- Bên mua điện phải thanh toán đủ và đúng thời hạn số tiền điện ghi trong hóa đơn cho bên bán điện theo biểu giá điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Địa điểm thanh toán tiền điện: Tiền điện được thanh toán tại trụ sở, nơi ở của bên mua điện hoặc tại địa điểm thuận lợi do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

- Bên mua điện chậm trả tiền điện phải trả cả tiền lãi của khoản tiền chậm trả cho bên bán điện.

- Bên bán điện thu thừa tiền điện phải hoàn trả cho bên mua điện, kể cả tiền lãi của khoản tiền thu thừa.

- Lãi suất của số tiền chậm trả hoặc thu thừa do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay cao nhất của ngân hàng mà bên bán điện có tài khoản ghi trong hợp đồng tại thời điểm thanh toán.

- Bên mua điện có quyền yêu cầu bên bán điện xem xét lại số tiền điện phải thanh toán. Khi nhận được yêu cầu của bên mua điện, bên bán điện có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày. 

+ Trường hợp không đồng ý với cách giải quyết của bên bán điện, bên mua điện có thể đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức việc hòa giải. 

+ Trong trường hợp không đề nghị hoà giải hoặc hoà giải không thành, bên mua điện có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. 

Trong thời gian chờ giải quyết, bên mua điện vẫn phải thanh toán tiền điện và bên bán điện không được ngừng cấp điện.

Như vậy, việc thanh toán đủ và đúng thời hạn số tiền điện ghi trong hóa đơn cho bên bán điện là việc mà bên mua phải làm. Trong trường hợp bên mua chậm thanh toán thì sẽ phải trả cả khoản tiền chậm trả của bên bán điện.

2. Không đóng điện trong bao lâu thì bị cắt điện?

Tại khoản 6 Điều 23 Luật Điện lực 2004 (sửa đổi 2012) quy định về việc ngừng cấp điện như sau:

Trong trường hợp bên mua điện không trả tiền điện và đã được bên bán điện thông báo hai lần thì sau mười lăm ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện.

Lưu ý: Bên bán điện phải thông báo thời điểm ngừng cấp điện cho bên mua điện trước 24 giờ và không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra.

Như quy định trên, khi không trả tiền điện người mua điện sẽ được bên bán gửi thông báo 02 lần. Nếu bên mua vẫn không chịu thanh toán thì sau 15 ngày kể từ ngày thông báo đầu tiên, bên bán có quyền ngừng cấp điện.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 65,072

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn