Một số lưu ý về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, biên lai điện tử

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
26/07/2022 11:23 AM

Sau đây là một số lưu ý về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, biên lại điện tử theo Quyết định 1421/QĐ-BTC năm 2022 về việc Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Một số lưu ý về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, biên lai điện tử

Một số lưu ý về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, biên lai điện tử (Hình từ internet)

Theo Quyết định 1421/QĐ-BTC, 01 báo cáo định kỳ mới được ban hành là Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai điện tử) được thực hiện theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (đối với biên lai điện tử) được áp dụng đối với trường hợp lập và ủy nhiệm lập biên lai.

Bên ủy nhiệm phải thực hiện báo cáo sử dụng biên lai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo hướng dẫn tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP (bao gồm cả số biên lai của bên nhận ủy nhiệm sử dụng).

Bên nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành biên lai và báo cáo tình hình sử dụng biên lai với cơ quan thuế (Điểm e Khoản 3 Điều 37 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được thay thế bằng Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được áp dụng đối với những trường hợp sau:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

- Trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, trong thời gian chưa khắc phục được sự cố của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng.

Tổ chức, cá nhân gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Điều 20 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Mẫu số BC26/HĐG

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,605

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn