Cập nhật một số văn bản về chế độ, chính sách với giáo viên tại TP.HCM

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
03/02/2021 14:16 PM

Ngày 01/02/2021, Sở GDĐT TP.HCM có Công văn 310/SGDĐT-TCCB về thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức và người lao động.

Cập nhật một số văn bản về chế độ, chính sách với giáo viên tại TP.HCM

Cập nhật mt s văn bn về chế đ, chính sách vi giáo viên ti TP.HCM

Theo đó, Công văn nêu rõ một số văn bản QPPPL, văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách với giáo viên tại TP.HCM như sau:

- Việc ban hành các quyết định về phụ cấp ưu đãi theo thẩm quyền:

Thực hiện theo Công văn 2857/GDĐT-TC ngày 09/9/2020 về xét duyệt phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Việc ban hành các quyết định về nâng phần trăm tiếp theo của chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo:

Thực hiện theo Quyết định 1627/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/12/2012 về giao quyền ký Quyết định nâng phụ cấp thâm niên đốii với nhà giáo trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT.

Lưu ý: đối với Hiệu trưởng, đơn vị thực hiện hồ sơ gửi về Sở GDĐT (Phòng Tổ chức cán bộ) để được nâng % phụ cấp thâm niên định kỳ.

- Việc ban hành các quyết định về chấm dứt Hợp đồng làm việc, ký kết Họp đồng làm việc xác định thời hạn và không xác định thời hạn đối với viên chức theo thẩm quyền kể từ ngày 29/9/2020 trở đi:

Thực hiện theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Việc quản lý hồ sơ viên chức:

Thực hiện theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày ban hành quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

- Về công tác văn thư lưu tr(đối với các nhiệm vụ: soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư):

Thực hiện theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư.

- Việc thực hiện chế độ đóng bo hiểm xã hội (phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp chức vụ, chế độ thai sản), cập nhật, điều chỉnh, thay đổi hệ số lương kịp thời, mở đóng sổ đúng quy định:

Thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Lưu ý: Định kỳ mỗi tháng đơn vị nộp Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước và Bảng lương tháng đó về Sở GDĐT (Phòng Tổ chức cán bộ - cv. Thạch Thị Kim Linh).

- Việc ký kết Hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ về ngày ngh của người lao động, chế độ nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè: Thực hiện theo Bộ luật Lao động 2019.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,566

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn