Hướng dẫn về thuế TNCN với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/04/2020 15:21 PM

Vừa qua, Tổng cục Thuế có Công văn 1524/TCT-DNNCN của về thuế TNCN đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

...

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

..."

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

"Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

...

i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

...

i.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

...".

Tại Công văn 64/QHLĐTL-TL ngày 21/02/2020 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến về ngày chưa nghỉ phép hằng năm như sau: Trường hợp người sử dụng lao động đã quy định lịch nghỉ hằng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động, nhưng vì một lý do nào đó người sử dụng lao động yêu cầu người lao động đi làm vào những ngày nghỉ hàng năm thì thời gian này là thời gian làm thêm giờ.

Căn cứ những quy định nêu trên và quy định tại Điều 111, khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động 2012, trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm việc vào ngày nghỉ phép hàng năm và thanh toán tiền lương cho những ngày này theo hình thức làm thêm giờ thì phần thu nhập trả cao hơn so với tiền lương ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là thu nhập miễn thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013.

Công văn 1524/TCT-DNNCN được ban hành ngày 17/4/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,657

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn