Hướng dẫn xử lý trường hợp GCN nghỉ việc hưởng BHXH không hợp lệ

25/12/2019 10:45 AM

BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4733/BHXH-CSXH ngày 18/12/2019 về việc chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện BHXH, BH thất nghiệp.

File Word mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Theo đó, một số yêu cầu trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản như sau:

- Phải thực hiện kiểm tra, rà soát kỹ các giấy tờ làm căn cứ giải quyết hưởng như: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Giấy ra viện, Giấy chứng sinh, Giấy khai sinh...; thời gian đóng BHXH, dữ liệu giải quyết hưởng các chế độ BHXH; thực hiện đối soát dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng thông tin GĐ BHYT) (bao gồm cả đối soát giảm định BHYT và đổi soát chứng từ theo Công văn 707/BHXH-CNTT ngày 11/3/2019) đảm bảo giải quyết đầy đủ, chính xác, kịp thời chế độ đối với người lao động.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Đối với giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do các cơ sở KCB là pháp nhân mà không đăng ký mẫu dấu sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và các cơ sở KCB không phải là pháp nhân mà không đăng ký con dấu và mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên cổng thông tin GĐ BHYT theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 26 Thông tư 56/2017/TT-BYTCông văn 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 thì không được dùng làm căn cứ để cơ quan BHXH giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản.

- Đối với các trường hợp đề nghị thanh toán hưởng chế độ ốm đau, thai sản mà không có dữ liệu về KCB trên cổng thông tin GĐ BHYT thì kịp thời phối hợp với cơ sở KCB để xác minh thông tin KCB làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ BHXH nhưng không được quá thời hạn giải quyết theo quy định.

Trường hợp không đảm bảo được thời hạn thì tạm thời giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động, đồng thời tập hợp danh sách để tiến hành kiểm tra theo quy định tại tiểu tiết b tiết 5.1.2 điểm 5.1 khoản 5 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019.

- Quán triệt thực hiện Công văn 571/BHXH-CSXH ngày 28/02/2019, phối hợp và đề nghị Sở Y tế có văn bản chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT, đồng thời đề nghị Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở KCB nội dung: “Trường hợp cơ sở KCB không thực hiện đúng quy định thì cơ quan BHXH sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng BHXH do các cơ sở KCB này cấp, nếu quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng thì cơ sở KCB phải chịu trách nhiệm”.

- Đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo các hình thức quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019, phấn đấu đến hết tháng 6/2020 tỉ lệ thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết hưởng các chế độ ốm đau, thai sản tương đương với tỉ lệ giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, sổ thẻ.

Xen chi tiết hướng dẫn tại Công văn 4733/BHXH-CSXH ngày 18/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,196

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn