Luật gia Bùi Tường Vũ chỉ ra 03 trường hợp công chức bị hạ bậc lương

12/11/2019 07:26 AM

Thực tế, không ít trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật với hình thức hạ bậc lương; bởi vậy, tại bài viết này Luật gia Bùi Tường Vũ, Giám đốc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT nêu rõ các lỗi có thể dẫn đến hạ bậc lương đối với công chức, để từ đó công chức biết cách phòng tránh.

Tại Khoản 1 Điều 79 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định, công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

- Khiển trách;

- Cảnh cáo;

- Hạ bậc lương;

- Giáng chức;

- Cách chức;

- Buộc thôi việc.

Đồng thời, tại Điều 11 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức quy định hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

2. Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi;

3. Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Luật gia Bùi Tường Vũ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,120

Bài viết về

Bùi Tường Vũ là ai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn