Tin vui cho người học Đại học, Cao đẳng chính quy

02/08/2019 08:27 AM

Thời gian qua, nhiều người cho rằng giá trị của bằng đại học chính quy và tại chức như nhau nên trên văn bằng sẽ không còn ghi là chính quy hay tại chức nữa; và cho rằng đó là sự bất công với những ai học đại học, cao đẳng chính quy.

Bài viết nổi bật về lĩnh vực giáo dục

 

Chính quy

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, cách hiểu ở trên là chưa chuẩn xác; hôm nay, tôi sẽ mang lại tin vui cho những ai học đại học, cao đẳng chính quy với việc làm rõ vấn đề nêu trên qua bài viết sau.

1. Trên văn bằng vẫn ghi rõ về hình thức đào tạo

Tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 có quy định: “Hình thức đào tạo để cấp văn bằng các trình độ đào tạo của giáo dục đại học bao gồm chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa. Việc chuyển đổi giữa các hình thức đào tạo được thực hiện theo nguyên tắc liên thông”. Như vậy, trên văn bằng phải ghi rõ hình thức đào tạo là chính quy hay vừa làm vừa học hay đào tạo từ xa; ghi rõ hình thức đào tạo trên văn bằng sẽ phục vụ tốt cho việc liên thông sau này (nếu có).

2. Hiểu sao cho đúng về khái niệm giá trị pháp lý như nhau

Điều 12 Luật Giáo dục 2019 có quy định: “Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau”.

Điều này được hiểu là sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, lúc xin việc thì người sử dụng lao động không được phân biệt về hình thức đào tạo mà coi là như nhau; cũng như, trong việc tiếp tục học lên cao học, nghề… thì nó cũng có giá trị như nhau.

Ví dụ: Trong các điều kiện để học lớp Luật sư tại Học viện Tư pháp là cần có bằng Cử nhân Luật, trong trường hợp này có bằng Cử nhân Luật chính quy hay vừa làm vừa học hay đào tạo từ xa thì đều coi là đáp ứng đủ điều kiện có bằng Cử nhân Luật.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 120,647

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn