Thông báo nghỉ việc: Có bắt buộc phải thể hiện bằng văn bản?

03/07/2019 11:14 AM

Theo quy định tại Điều 37 Bộ Luật lao động 2012, người lao động khi nghỉ việc phải thông báo trước cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) theo thời gian mà luật định. Cụ thể như sau:

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo quy định người lao động phải báo cho NSDLĐ biết trước:

- Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều 37;

- Ít nhất 30 ngày nếu là HĐLĐ xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 37;

- Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 thời hạn báo trước cho NSDLĐ được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

- Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho NSDLĐ biết trước ít nhất 45 ngày.

Nghỉ việc

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Như vậy, pháp luật lao động không hề quy định hình thức thông báo chấm dứt HĐLĐ của người lao động là như thế nào, vì thế việc thông báo có thể thực hiện bằng lời nói, văn bản, qua email…

Tuy nhiên có một vấn đề cần lưu ý đó là chứng minh NSDLĐ đã nhận được thông báo nghỉ việc từ bạn.

Đối với trường hợp thông báo bằng lời nói cần phải có người làm chứng hoặc ghi âm ghi hình để xác định là lúc bạn nói, người có thẩm quyền phê duyệt cho phép bạn nghỉ việc đã nhận được thông báo. Việc này có lẽ hơi phức tạp khi phải chứng minh luôn cả tính hợp pháp của việc ghi âm ghi hình hoặc kiếm người làm chứng.

Chính vì thế thông báo bằng văn bản là hình thức được ưu tiên lựa chọn nhất hiện nay để bảo đảm bạn có bằng chứng rõ ràng, dễ thấy và hơn nữa có thể yêu cầu phía người có thẩm quyền trong công ty xác nhận cho bạn!

Lời khuyên: Người lao động nên thông báo nghỉ việc bằng văn bản, văn bản ở đây có thể trên giấy hoặc thông qua email.

Hân Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,883

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn