Cách soạn thảo văn bản hành chính "đúng chuẩn" pháp luật

16/01/2019 08:23 AM

Bạn đã biết cách để soạn thảo văn bản theo “đúng chuẩn” văn bản hành chính chưa? Trong bài viết này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ giúp bạn tổng hợp lại một số quy định nhé:

-  Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản:

- Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn bản:

- Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao:

- Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao:

- Các trường hợp bắt buộc phải viết hoa: Xem chi tiết tại đây

Những nội dung nêu trên được quy định tại  Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011, áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 242,484

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn