Đăng ký tập sự luật sư tại Chi nhánh ngoại tỉnh

08/09/2017 08:05 AM

Ông Đặng Văn Vương (Đà Nẵng) đã tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư do Học viện Tư pháp tổ chức. Hiện tại, ông Vương dự định tập sự tại một Chi nhánh Văn phòng luật sư tại Đà Nẵng, là đơn vị trực thuộc Văn phòng luật sư chính tại Hà Nội.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bao gồm Chi nhánh văn phòng luật sư.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư này quy định, việc đăng ký tập sự được thực hiện tại Đoàn luật sư nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.

Ông Vương hỏi, ông đăng ký tập sự tại Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng được không? Nếu không thì ông đăng ký tại Đoàn luật sư nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Đặng Văn Vương như sau:

Khoản 1 Điều 41 Luật Luật sư quy định, Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức hành nghề luật sư, hoạt động theo sự ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động. Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh do mình thành lập. Tổ chức hành nghề luật sư cử một luật sư làm Trưởng chi nhánh. Trưởng chi nhánh và thành viên của tổ chức hành nghề luật sư làm việc tại chi nhánh có thể là luật sư của Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động hoặc nơi có trụ sở của chi nhánh.

Theo Điểm a, Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư thì, tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bao gồm: Văn phòng luật sư, công ty luật; chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư này hướng dẫn, việc đăng ký tập sự được thực hiện tại Đoàn luật sư nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự.

Trường hợp ông Đặng Văn Vương lựa chọn một Chi nhánh Văn phòng luật sư tại TP. Đà Nẵng, là đơn vị phụ thuộc của Văn phòng luật sư đăng ký hoạt động tại TP. Hà Nội, tổ chức thành viên của Đoàn luật sư TP. Hà Nội để tập sự hành nghề luật sư. Ông Vương chưa rõ việc đăng ký tập sự được thực hiện tại Đoàn luật sư nào vì chưa thấy có hướng dẫn cụ thể trường hợp người tập sự hành nghề luật sư tại Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư được thành lập ở ngoài phạm vi cấp tỉnh nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động thì thực hiện việc đăng ký tập sự ở Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động, hay đăng ký tập sự ở Đoàn luật sư địa phương nơi có trụ sở của chi nhánh.

Do trưởng chi nhánh và thành viên của tổ chức hành nghề luật sư làm việc tại Chi nhánh Đà Nẵng có thể là luật sư của Đoàn luật sư TP. Hà Nội hoặc là luật sư của Đoàn luật sư TP. Đà Nẵng và việc kiểm tra, giám sát điều kiện đối với luật sư hướng dẫn theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 19/2013/TT-BTP thuộc trách nhiệm của Đoàn luật sư nơi luật sư hướng dẫn là thành viên. Vì vậy, trường hợp luật sư hướng dẫn làm việc tại Chi nhánh Đà Nẵng là luật sư của Đoàn luật sư TP. Hà Nội thì ông Vương thực hiện đăng ký tập sự ở Đoàn luật sư TP. Hà Nội. Trường hợp luật sư hướng dẫn làm việc tại Chi nhánh Đà Nẵng là luật sư của Đoàn luật sư TP. Đà Nẵng thì ông Vương thực hiện đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư TP. Đà Nẵng.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,840

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn