Thu lệ phí cấp mới Căn cước công dân là trái Luật

07/09/2016 11:11 AM

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân để thay thế cho Thông tư 170/2015/TT-BTC.

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp lần đầu thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí 70.000 đồng/thẻ (Hiện hành đối tượng này không phải nộp lệ phí - Khoản 1 Điều 3 Thông tư 170/2015/TT-BTC).

căn cước công dân

Tuy nhiên, tại Luật Căn cước công dân 2014 quy định miễn lệ phí khi Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi làm thẻ Căn cước công dân lần đầu.

Điều 32. Phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ phí cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

...

2. Công dân không phải nộp lệ phí khi cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 19 của Luật này.

 

Điều 19. Người được cấp thẻ Căn cước công dân và số thẻ Căn cước công dân

 

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.

 

2. Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.

Như vậy, nội dung mới này tại Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính là trái với Luật Căn cước công dân 2014 và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của công dân.

Hi vọng Bộ Tài chính sớm loại bỏ nội dung này ra khỏi Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân để hệ thống pháp luật được thống nhất, quyền lợi của công dân được đảm bảo.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 22,900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn