Từ 2016, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2% lương

06/10/2015 17:19 PM

Tại Khoản 3, Điều 56 Luật BHXH 2014 sửa đổi có quy định, mức lương hưu tính hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Ông Trần Tú (tranngoctu.cfe@...) hỏi: Quy định “sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%” nói trên có thể hiểu được tính bắt đầu từ ngày 1/1/2016 hay tính từ ngày 1/1/2018 trở đi theo cách tính của Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 Luật này?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Tú như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 56 Luật BHXH 2014 sửa đổi có quy định, mức lương hưu tính hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Như vậy quy định này được thực hiện từ khi Luật BHXH 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,696

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn