Chính sách mới >> Tài chính 16/08/2019 09:16 AM

Thực hiện đúng quy định pháp luật về thẩm định giá

16/08/2019 09:16 AM

Đây là yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn 9047/BTC-QLG ngày 07/8/2019 về việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Công văn 9047/BTC-QLG ngày 07/8/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thời gian qua, một bộ phận doanh nghiệp thẩm định giá chưa tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, quy trình thẩm định giá chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ, việc áp dụng các phương pháp thẩm định giá còn một số thiếu sót,...

Căn cứ các thực tế hoạt động nêu trên, Bộ Tài chính yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp thẩm định giá rà soát, chấn chỉnh hoạt động của doanh nghiệp và các thẩm định viên về giá hành nghề đảm bảo tuân thủ pháp luật, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá.

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá nghiêm túc chấn chỉnh nâng cao chất lượng hoạt động nghề và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát, đánh giá sự tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp thẩm định giá, trường hợp còn xảy ra sai sót sẽ bị đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có ý kiến để các doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện nghiêm.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,764

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn