Chính sách mới >> Tài chính 27/05/2019 08:49 AM

Toàn văn file word hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 2019

27/05/2019 08:49 AM

Thời gian qua, nhiều khách hàng có hỏi về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam áp dụng trong năm 2019.

Nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật toàn văn hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam còn hiệu lực thi hành (tính đến ngày 27/5/2019) để quý khách hàng được biết nhằm phục vụ tốt cho công việc của mình.

File word hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 2019

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực kế toán

01

Chuẩn mực chung

02

Hàng tồn kho

03

Tài sản cố định hữu hình

04

Tài sản cố định vô hình

05

Bất động sản đầu tư

06

Thuê tài sản

07

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

08

Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

10

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái

11

Hợp nhất kinh doanh

14

Doanh thu và thu nhập khác

15

Hợp đồng xây dựng

16

Chi phí đi vay

17

Thuế thu nhập doanh nghiệp

18

Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

19

Hợp đồng bảo hiểm

21

Trình bày báo cáo tài chính

22

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

23

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

24

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

25

Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

26

Thông tin về các bên liên quan

27

Báo cáo tài chính giữa niên độ

28

Báo cáo bộ phận

29

Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

30

Lãi trên cổ phiếu

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam nêu trên được căn cứ vào Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/QĐ-BTC, Quyết định 234/2003/QĐ-BTC, Quyết định 12/2005/QĐ-BTC, Quyết định 100/2005/QĐ-BTC.

Đồng thời, các văn bản sau đây hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán nêu trên: Thông tư 161/2007/TT-BTC, Thông tư 20/2006/TT-BTC, Thông tư 21/2006/TT-BTC, Thông tư  202/2014/TT-BTC.

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,802

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn