Chính sách mới >> Tài chính 05/03/2019 15:02 PM

Hộ kinh doanh được phép mở TK tại ngân hàng từ 01/3/2019

05/03/2019 15:02 PM

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019 sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản (TK) thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Trước đó, Thông tư 23/2014/TT-NHNN cho phép hộ kinh doanh được phép mở TK thanh toán tại ngân hàng, nhưng sau khi bị sửa đổi bởi Thông tư 32/2016/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 01/3/2017), chỉ tổ chức là pháp nhân mới được mở TK thanh toán tại ngân hàng.

Tuy nhiên, theo Thông tư 02/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/3/2019), những tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được mở TK thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật bao gồm:

- Tổ chức là pháp nhân;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Hộ kinh doanh;

- Các tổ chức khác.

Ngoài ra, Thông tư 02/2019 còn thay thế Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014 và bổ sung thêm Phụ lục số 03 (Thông báo thay đổi thông tin về TK thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước).

Thông tư 02/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019 và bãi bỏ Thông tư 32/2016/TT-NHNN, Thông tư 02/2018/TT-NHNN.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,974

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn