Chính sách mới >> Tài chính 14/02/2019 16:08 PM

Một số lưu ý nổi bật về sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ

14/02/2019 16:08 PM

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT gửi đến quý thành viên một số lưu ý nổi bật về sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ.

Toàn văn file word văn bản pháp quy về kế toán

sổ sách kế toán

1. Các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán

- Luật kế toán 2015;

- Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP);

- Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 75/2015/TT-BTC, Thông tư 177/2015/TT-BTC, Thông tư 53/2016/TT-BTC);

- Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

2. Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình.

3. Doanh nghiệp cần mở sổ sách kế toán và ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngay từ khi thành lập doanh nghiệp.

4. Trường hợp doanh nghiệp không lưu trữ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của Luật kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn sẽ bị ấn định thuế khi cơ quan thuế thanh tra, kiếm tra.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,386

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn