Đấu giá công khai kho số viễn thông và tên miền internet “hot”

05/07/2014 08:35 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông và tên miền Internet.

Theo đó, mỗi doanh nghiệp, cá nhân trúng đấu giá được phân bổ một hoặc nhiều tên miền internet; một hoặc một số mã, số, khối số  theo quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tổ chức và cá nhân được tham gia đấu giá quyền sử dụng tên miền internet và chỉ doanh nghiệp mới được tham gia đấu giá kho số viễn thông.

Việc xác định tên miền Internet nào mang ra đấu giá sẽ thực hiện thông qua khảo sát nhu cầu sử dụng. Các tên miền có nhu cầu đăng ký sử dụng nhiều sẽ được mang ra đấu giá. Bộ Thông tin và Truyền thông (BTTTT) sẽ phê duyệt danh sách tên miền này và Bộ trưởng sẽ là người quyết định giá khởi điểm của tên miền Internet trước khi tổ chức đấu giá. Việc trả giá được thực hiện thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Quyết định cũng nêu rõ, trường hợp tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng tên miền phải đặt trước một khoản tiền do Hội đồng đấu gia quy định tối thiểu là 1% và tối đa là 15% giá khởi điểm của tên miền mang ra đấu giá. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, tổ chức, cá  nhân trúng thầu phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá sau khi trừ tiền đặt trước vào tài khoản của BTTTT.


Khảo sát sử dụng để bán đấu giá tên miền 

Theo quy định mới, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và các tên miền khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam phải đáp ứng điều kiện: Không được chuyển nhượng tên miền ưu tiên bảo vệ gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức trị xã hội và tên miền liên quan đến lợi ích, an ninh của quốc gia; tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tạm ngừng sử dụng.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tên miền phải làm thủ tục đăng ký lại tên miền với nhà đăng ký đang quản lý tên miền đó. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9.

ĐL

Theo Pháp luật TP

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn