Tăng mức bổ sung cho ngân sách Tp.HCM

27/06/2014 13:55 PM

TVPL - Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2004/NĐ-CP về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Tp Hồ Chí Minh.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2014/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 124/2004/NĐ-CP về một số cơ chế tài chính đặc thù đối với Tp Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngân sách TW sẽ bổ sung có mục tiêu cho thành phố tương ứng 70% tổng số tăng thu NSTW từ các khoản thu phân chia còn lại (sau khi đã thưởng vượt thu ngân sách theo khoản 1,điều 3- NĐ 124) và các nguồn thu mà NSTW được hưởng 100%.

Những nguồn mà NSTW được hưởng 100% không bao gồm những khoản thu về thuế GTGT hàng nhập khẩu; các khoản không giao thành phố quản lý thu; các khoản hạch toán và các khoản thu được để lại cho đơn vị chi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thêm vào đó, tổng số bổ sung mục tiêu không được vượt quá tổng số tăng thu NSTW so với dự toán của Chính phủ.

Như vậy, mức bổ sung cho NS thành phố tăng từ 30% lên thành 70% đối với phần vượt của khoản thu NSTW được hưởng 100%.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 08/8/2014.

Hồng Nhung

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,695

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn