Ban hành điều lệ mới của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN

20/06/2014 08:52 AM

TVPL - Ngày 16/06 vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2014/NĐ-CP Về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo đó, SCIC là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Điều lệ mới của SCIC ban hành kèm nghị định này gồm 10 chương, quy định một số vấn đề mới sau:

- Quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với SCIC

- Phân công thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước

- Cơ chế hoạt động tài chính của SCIC

- Tổ chức lại, đa dạng sở hữu, giải thể, phá sản SCIC

- Sổ sách và hồ sơ của SCIC

- Giải quyết tranh chấp nội bộ và sửa đổi điều lệ của SCIC

Vốn điều lệ của SCIC cũng được nâng lên thành 50.000 tỷ đồng.

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày 06/8/2014 và bãi bỏ điều lệ tại Quyết định 152/2005/QĐ-TTg.

Xuân Sơn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,439

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn