3 nhóm ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển

16/06/2014 17:39 PM

TVPL - Theo Chiến lược phát triển công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn 2035 thì 3 nhóm ngành sau đây sẽ được ưu tiên phát triển trong thời gian tới:

- Ngành chế biến, chế tạo: cơ khí, luyện kim, hóa chất, chế biến nông – lâm – thủy sản, dệt may, da giầy.

- Ngành Điện từ và Viễn thông

- Ngành năng lượng mới và năng lượng tái tạo

Các ngành công nghiệp hỗ trợ cũng được tập trung phát triển, đặc biệt là nhóm sản phẩm cơ khí, hóa chất, điện tử viễn thông phục vụ sản xuất công nghiệp, đồng thời tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Nội dung cụ thể của Chiến lược như mục tiêu, định hướng, giải pháp, tổ chức thực hiện... được ban hành cụ thể tại Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014

Tỉ trọng dự kiến giữa các ngành được phụ lục kèm theo Quyết định này.

Đình Phước

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,852

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn