Danh mục văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013

02/07/2014 14:34 PM

(TVPL) – Đến nay Thư Viện Pháp Luật đã cập nhật được những văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013 như sau:

STT

Văn bản hướng dẫn

Văn bản bị thay thế

1

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai (Có hiệu lực từ 01/07/2014).

{- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Có hiệu lực từ 05/07/2014).

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính (Có hiệu lực từ 05/07/2014).

- Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính (Có hiệu lực từ 05/07/2014)}

Nghị định 181/2004/NĐ-CP 

ngày 29/10/2004.

Nghị định 17/2006/NĐ-CP 

ngày 27/01/2006.

Nghị định 84/2007/NĐ-CP 

ngày 25/05/2007.

Nghị định 69/2009/NĐ-CP 

ngày 13/08/ 2009.

Nghị định 88/2009/NĐ-CP 

ngày 19/10/2009.

2

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).

Nghị định 188/2004/NĐ-CP 

ngày 16/11/2004.

Nghị định 123/2007/NĐ-CP 

ngày 27/07/2007.

3

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).

{ Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45 về thu tiền sử dụng đất(Có hiệu lực từ 01/08/2014).}

Nghị định 198/2004/NĐ-CP 

ngày 03/12/2004.

Nghị định 44/2008/NĐ-CP 

ngày 09/04/2008.

Nghị định 120/2010/NĐ-CP

ngày 30/12/2010.

4

Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/07/2014).

{ Thông tư 77/2014/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 46 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Có hiệu lực từ 01/08/2014).}

Nghị định 142/2005/NĐ-CP

 ngày 14/11/2005.

Nghị định 121/2010/NĐ-CP 

ngày 30/12/2010.

5

Nghị định 47/2014/NĐ-CP  quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Có hiệu lực từ 01/07/2014).

Nghị định 197/2004/NĐ-CP 

ngày 03/12/2004.

 Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 216,127

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn