Áp dụng mức lương tối thiểu trong xây dựng giá sản phẩm dịch vụ công ích

20/03/2014 11:05 AM

Ngày 19/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 477/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh về việc áp dụng mức lương tối thiểu trong xây dựng giá sản phẩm dịch vụ công ích như sau:

Tại khoản 2.2 mục II, Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị đã quy định: “Giá nhân công ngày công cấp bậc của công nhân tương ứng được tính đúng, tính đủ tiền lương, các khoản lương phụ và phụ cấp lương (kể cả các khoản hỗ trợ lương). Giá nhân công được xác định trên cơ sở mức tiền lương tối thiểu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định để đảm bảo tiền lương của người lao động có tính đến mặt bằng giá của thị trường lao động phổ biến của từng khu vực theo từng loại thợ và điều kiện lao động cụ thể, khả năng nguồn vốn và khả năng chi trả của địa phương”.

Ngày 20/10/2011, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1730/BXD-KTXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 (Phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải).

Ngày 02/4/2013, Bộ Xây dựng có văn bản số 551/BXD-KTXD Hướng dẫn việc điều chỉnh chi phí nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã nêu rõ: “Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường tại từng khu vực thuộc các địa phương để xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp”.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương thì hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai thực hiện việc xây dựng thang lương, bậc lương và mức lương tối thiểu cho ngành xây dựng theo quy định tại Bộ Luật lao động mới. Trong khi Bộ Xây dựng chưa ban hành các quy định mới về tiền lương cho ngành xây dựng theo quy định của Bộ Luật Lao động mới, việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP  và Nghị định số 103/2012/NĐ-CP (hiện nay Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 đã thay thế Nghị định số 103/2012/NĐ-CP) thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Bộ Xây dựng.

Trung tâm Thông tin

Theo Bộ Xây dựng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,856

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn