03 thủ tục thi đua khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
12/04/2024 17:00 PM

Cho tôi hỏi, có những thủ tục hành chính nội bộ nào mới được ban hành trong lĩnh vực thi đua khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch? – Tuấn Anh (Sóc Trăng)

 

03 thủ tục thi đua khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

03 thủ tục thi đua khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hình từ internet)

03 thủ tục thi đua khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 11/4/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo nội dung của Quyết định, bên cạnh những thủ tục hành chính bị sửa đổi thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thêm 03 thủ tục hành chính nội mới, gồm:

- Thủ tục xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ”

- Thủ tục xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

- Thủ tục xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”

Những nội dung chính của các thủ tục mới

(1) Thủ tục xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ”

Trình tự thực hiện

- Khối trưởng các Khối thi đua gồm các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức họp bình xét, lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ”.

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ” của các Khối thi đua gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (hồ sơ điện tử) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

- Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng đột xuất). Đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tới cơ quan, đơn vị trình hoàn thiện hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (hồ sơ điện tử) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Thành phần hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ)

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ);

- Báo cáo thành tích của tập thể (vận dụng theo Mẫu số 02 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ);

- Biên bản bình xét thi đua và kết quả bỏ phiếu của Khối thi đua.

(2) Thủ tục xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Trình tự thực hiện

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức họp bình xét, lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (hồ sơ điện tử) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

- Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng đột xuất). Đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tới cơ quan, đơn vị trình hoàn thiện hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (hồ sơ điện tử) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Thành phần hồ sơ (01 bộ hồ sơ)

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ);

- Báo cáo thành tích của tập thể (vận dụng theo Mẫu số 02 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ);

- Biên bản bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị.

(3) Thủ tục xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”

Trình tự thực hiện

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức họp bình xét, lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”.

- Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (hồ sơ điện tử) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

- Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình Hội đồng Sáng kiến cấp Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng đột xuất). Đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tới cơ quan, đơn vị trình hoàn thiện hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (hồ sơ điện tử) đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Thành phần hồ sơ (01 bộ hồ sơ)

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua (vận dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ);

- Báo cáo thành tích của cá nhân (vận dụng theo Mẫu số 03 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ);

- Biên bản bình xét thi đua và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị.

- Chứng nhận hoặc xác nhận của Bộ trưởng về sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ngành, tỉnh.

Xem chi tiết tại Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024.

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 361

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn