Điều kiện của giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Võ Ngọc Nhi
07/12/2022 16:11 PM

Xin hỏi là đối với giấy tờ có giá thì được lưu ký tại NHNN thì phải đáp ứng điều kiện gì? - Ngọc Vỹ (Hà Nội)

Điều kiện của giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN (Hình từ Internet)

Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá.

Theo đó, điều kiện của giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng nhà nước được quy định như sau:

1. Các loại giấy tờ có giá được lưu ký tại NHNN

Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về điều kiện, mệnh giá và mã giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước như sau:

- Các loại giấy tờ có giá bao gồm:

+ Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước;

+ Trái phiếu Chính phủ;

+ Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn;

+ Trái phiếu chính quyền địa phương được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thống đốc trong từng thời kỳ;

+ Trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

+ Trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ các ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc);

Trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác;

+ Các loại giấy tờ có giá khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

(So với Thông tư 04/2016/TT-NHNN, bổ sung thêm các loại trái phiếu chính quyền địa phương; Trái phiếu đặc biệt; Trái phiếu được phát hành bởi ngân hàng thương mại)

2. Điều kiện giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về điều kiện giấy tờ có giá như sau:

- Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của thành viên;

- Thuộc loại giấy tờ có giá được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 16/2022/TT-NHNN;

- Chưa chốt quyền nhận gốc và lãi khi đáo hạn;

- Giấy tờ có giá loại chứng chỉ lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước phải nguyên vẹn, không rách nát, hư hỏng, không bị thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh hoa văn, chữ, số, không bị nhàu, nát, nhòe, bẩn, tẩy xóa.

3. Mệnh giá giấy tờ có giá

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về mệnh giá giấy tờ có giá như sau:

Mệnh giá giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước là 100.000 VND hoặc bội số của 100.000 VND.

Đối với giấy tờ có giá đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước trực tiếp quản lý và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, mệnh giá giấy tờ có giá được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại giấy tờ có giá.

4. Mã giấy tờ có giá

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về mã giấy tờ có giá như sau:

Giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước được quản lý theo hệ thống mã do VSDC và Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) quy định.

Ngân hàng Nhà nước quản lý giấy tờ có giá thống nhất theo hệ thống mã định danh chứng khoán quốc tế (ISIN) khi cần thiết.

5. Quy định về việc sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước

Tại Điều 5 Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước như sau:

- Giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ gồm:

+ Nghiệp vụ thị trường mở;

+ Nghiệp vụ tái cấp vốn:

Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Các hình thức tái cấp vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

+ Cầm cố giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;

+ Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;

+ Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thanh toán tập trung;

+ Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử qua Hệ thống bù trừ điện tử;

+ Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thực hiện các nghiệp vụ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

- Giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

- Giao dịch giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước giữa các thành viên bao gồm:

+ Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên;

+ Mua bán giấy tờ có giá giữa các thành viên.

- Ngân hàng Nhà nước nhận hồ sơ, chứng từ để xử lý các yêu cầu sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước muộn nhất đến 15 giờ 30 phút của ngày làm việc.

Sau thời điểm này các yêu cầu sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Trường hợp cần kéo dài thời gian nhận hồ sơ, chứng từ, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với thành viên để thống nhất thời điểm nhận hồ sơ của ngày làm việc đó.

Thông tư 16/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 17/01/2023.

>>> Xem thêm Bổ sung nội dung về hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN

Giấy đề nghị mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào?

Thêm 03 loại giấy tờ có giá được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Việc sử dụng các loại giấy tờ có giá được quy định như thế nào?

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,757

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn