Bổ sung nội dung về hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
07/12/2022 11:16 AM

Xin hỏi về hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN được quy định thế nào? - Ngọc Khánh (Tiền Giang)

Bổ sung nội dung về hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN 

Bổ sung nội dung về hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN 

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

NHNN ban hành Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

1. Bổ sung nội dung về hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN

Theo đó, hồ sơ mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN như sau:

Để lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước, các thành viên quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 16/2022/TT-NHNN lập và gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở chính NHNN (bộ phận một cửa) 01 (một) bộ hồ sơ gồm:

(1) Giấy đề nghị mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá theo Phụ lục 1a/LK ban hành kèm theo Thông tư 16/2022/TT-NHNN (03 bản);

Phụ lục 1a/LK

(2) Bản đăng ký mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước theo Phụ lục 1b/LK (03 bản);

Phụ lục 1b/LK

(3) Các giấy tờ chứng minh việc thành viên mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá được thành lập và hoạt động hợp pháp gồm: điều lệ, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

(4) Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện theo pháp luật của thành viên mở tài khoản (quyết định của NHNN về việc chấp thuận chức danh dự kiến, quyết định bổ nhiệm) kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó;

(5) Văn bản hoặc quyết định bổ nhiệm và giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN;

(6) Trường hợp người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng ủy quyền cho người khác (bao gồm trường hợp ủy quyền lại (nếu có)), thành viên mở tài khoản lưu ký phải cung cấp quyết định bổ nhiệm của người được ủy quyền và giấy ủy quyền theo Phụ lục 7/LK kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền.

Phụ lục 7/LK

Đối với giấy ủy quyền công việc của người được kế toán trưởng ủy quyền phải có chữ ký xác nhận của người đại diện của chủ tài khoản;

(7) Thành viên không phải cung cấp các giấy tờ quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2022/TT-NHNN trong trường hợp thành viên đã cung cấp cho NHNN (Sở Giao dịch) khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại NHNN;

Hoặc trong trường hợp các thông tin nhân thân (số chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc số hộ chiếu) của người đại diện hợp pháp, kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền có thể được khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(So với Thông tư 04/2016/TT-NHNN thì tại Thông tư 16/2022/TT-NHNN đã bổ sung thêm các loại giấy tờ tại (5), (6) và (7) của mục này.)

2. Sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN 

- Giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ thị trường tiền tệ gồm:

+ Nghiệp vụ thị trường mở;

+ Nghiệp vụ tái cấp vốn:

++ Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của NHNN đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

++ Chiết khấu giấy tờ có giá của NHNN đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

++ Các hình thức tái cấp vốn khác theo quy định của NHNN; 

+ Cầm cố giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;

+ Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng;

+ Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức thanh toán tập trung;

+ Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử qua Hệ thống bù trừ điện tử;

+ Cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá để thực hiện các nghiệp vụ khác do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

- Giấy tờ có giá được sử dụng trong nghiệp vụ cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

- Giao dịch giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN giữa các thành viên bao gồm:

+ Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá giữa các thành viên;

+ Mua bán giấy tờ có giá giữa các thành viên.

- NHNN nhận hồ sơ, chứng từ để xử lý các yêu cầu sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN muộn nhất đến 15 giờ 30 phút của ngày làm việc. Sau thời điểm này các yêu cầu sử dụng giấy tờ có giá lưu ký tại NHNN được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Trường hợp cần kéo dài thời gian nhận hồ sơ, chứng từ, NHNN phối hợp với thành viên để thống nhất thời điểm nhận hồ sơ của ngày làm việc đó.

Xem thêm Thông tư 16/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 17/01/2023, thay thế Thông tư 04/2016/TT-NHNN.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,078

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn