Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động đấu thầu

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Châu Văn Trọng
03/12/2022 18:27 PM

Cho hỏi hiện nay có quy định gì về cắt giảm thủ tục hành chính đối với hoạt động đấu thầu hay không? - Thùy Trâm (Bình Dương)

Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động đấu thầu (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Quyết định 1505/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/12/2022 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động đấu thầu

Theo đó, Quyết định 1505/QĐ-TTg đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động đấu thầu như sau:

(1) Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2.000124)

(2) Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2.002246)

(3) Thủ tục Thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2.002247)

* Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: 

Bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

* Lý do:

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Việc bãi bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề giúp giảm thiểu thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

- Việc xác định cá nhân có đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động đấu thầu, tham gia tư vấn đấu thầu hay không có thể do bên sử dụng dịch vụ tự xem xét, quyết định.

* Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi Điều 16 Luật Đấu thầu 2013.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

Hiện hành, Điều 16 Luật Đấu thầu 2013 quy định về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu như sau:

- Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư.

- Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh khác thuộc quản lý của Bộ KH-ĐT

Bên cạnh đó, Quyết định 1505/QĐ-TTg còn phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác.

- Các TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được đơn giản hóa bao gồm:

+ Thủ tục Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (2.000765);

+ Thủ tục Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ (2.000746);

+ Thủ tục Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp (1.001664).

- Bãi bỏ 03 TTHC liên quan đến hoạt động thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác như sau:

+ Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (1.004895);

+ Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký HTX (1.004901);

+ Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (2.002125).

- Cắt giảm, đơn giản hóa 28 TTHC liên quan đến hoạt động thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác, đơn cử như:

+ Đăng ký thành lập HTX (1.005280) và Đăng ký thành lập LHHTX (1.005125);

+ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX (1.005277) và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký LHHTX (1.005003);

+ Tạm ngừng hoạt động của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (1.005377) và Tạm ngừng hoạt động của LHHTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (1.005046), …

Xem thêm nội dung tại Quyết định 1505/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.

Văn Trọng

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 750

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn