Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mới nhất

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
06/09/2022 15:06 PM

Theo quy định mới nhất, cá nhân, tổ chức sẽ tiến hành đăng ký tài khoản định danh điện tử. Vậy tài khoản định danh điện tử là gì? Thủ tục đăng ký được quy định thế nào? - Quỳnh Trang (TP. HCM)

Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mới nhất

Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử mới nhất

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tài khoản định danh điện tử là gì?

Theo khoản 6 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Cụ thể, định danh điện tử là hoạt động đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử. Trong đó, danh tính điện tử bao gồm các thông tin của một cá nhân hoặc tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó trên môi trường điện tử.

(Theo khoản 1, 3 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CP)

2. Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử

Cá nhân, tổ chức được cấp tài khoản định danh điện tử được quy định tại Điều 11 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, bao gồm:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

3. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử

3.1. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam

* Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1

Đối với công dân đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNeID được thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNeID.

- Bước 2: Nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử, cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID; thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID.

Khi đó, cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

* Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Ở mức độ 2, việc đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử được thực hiện như sau:

- Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.

- Sau đó, xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

- Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử, chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

- Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

Trong trường hợp công dân chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân.

(Theo Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP)

3.2. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài

Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài được thực hiện qua hai mức và được quy định cụ thể tại Điều 15 Nghị định 59/2022/NĐ-CP như sau:

* Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1

Người nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử ở mức độ 1 qua các bước sau:

- Bước 1: Người nước ngoài sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VNeID.

- Bước 2: Nhập thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có); cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID; thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động.

- Bước 3: Sau khi hoàn thành việc nhập thông tin theo yêu cầu, người nước ngoài tiến hành gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID.

Khi đó, cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

* Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Đối đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài được quy định tại Điều 15 Nghị định 59/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Người nước ngoài đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an hoặc Công an cấp tỉnh làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử, xuất trình Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, cung cấp thông tin địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại (nếu có) và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

- Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin người nước ngoài cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử, chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của người nước ngoài đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

- Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

- Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

3.3. Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với tổ chức

Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với tổ chức được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu của tổ chức (đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2) đăng nhập ứng dụng VNeID để đăng ký tài khoản định danh điện tử cho tổ chức.

Sau đó, người đăng ký tiến hành cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID.

Khi nhận được thông tin, cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành xác thực thông tin về tổ chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Trường hợp thông tin về tổ chức chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì thực hiện xác minh thông tin tổ chức và thông báo kết quả đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người đến làm thủ tục của tổ chức qua ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

(Theo Điều 16 Nghị định 59/2022/NĐ-CP)

Xem thêm tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,909

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn