Lịch tựu trường, lịch khai giảng năm học 2022-2023 của 63 tỉnh thành

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Võ Ngọc Nhi
20/08/2022 17:00 PM

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023 của học sinh là ngày nào? Lịch tựu trường của 63 tỉnh thành là giống hay khác nhau? - Khánh An (Cà Mau)

Lịch tựu trường, lịch khai giảng năm học 2022-2023 của 63 tỉnh thành (Hình từ Internet)

Lịch tựu trường, lịch khai giảng năm học 2022-2023 theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định 2159/QĐ-TTg năm 2022 quy định về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thì lịch tựu trường, lịch khai giảng áp dụng trong toàn quốc như sau:

- Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. 

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

- Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2022.

Như vậy, thời gian tựu trường tùy vào quy định từng tỉnh thành mà sẽ có ngày cụ thể nhưng thời gian tựu trường sớm nhất là trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Lịch tựu trường, lịch khai giảng năm học 2022-2023 của 63 tỉnh thành

1. Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Riêng cấp học mầm non: Thứ 4, ngày 31/8/2022

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2708/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

2. Hà Nội

Học sinh Hà Nội sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022.

Riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ: Quyết định 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022

3. Bình Định

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảng dạy chương trình nghề phổ thông từ ngày 12/9/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2502/QĐ-UBND ngày 10/8/2022.

4. Đồng Tháp

Thời gian tựu trường: Thứ 5, ngày 25/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 892/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

5. Yên Bái

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1327/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

6. Ninh Bình

Tựu trường từ ngày 29/8/2022, riêng đối với học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023 là ngày 05/9/2022.

Căn cứ: Quyết định 730/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

7. Trà Vinh

Cấp tiểu học sẽ tựu trường từ ngày 22/8/2022. Các cấp học còn lại tựu trường từ ngày 29/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ: Quyết định 1645/QĐ-UBND ngày 12/8/2022

8. Kiên Giang

Tựu trường sớm nhất ngày 29/8/2022. Riêng lớp 1 tựu trường từ ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ: Quyết định 1985/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

9. Ninh Thuận

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1114/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

10. Hà Nam

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022). Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ: Quyết định 1525/QĐ-UBND ngày 10/8/2022.

11. Long An

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng học sinh lớp 1 và THPT Chuyên LA tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 7374/QĐ-UBND ngày 11/8/2022

12. Sơn La

Thời gian tựu trường Giáo dục mầm non: từ ngày 25/8/2022 đến ngày 31/8/2022; 

Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 10/8/2022.

13. Sóc Trăng

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022).

Riêng bậc tiểu học: Thứ 2 ngày 15/8/2022

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2083/QĐ-UBND năm 2022

14. Gia lai

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 417/QĐ-UBND ngày 13/8/2022.

15. Yên Bái

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1327/QĐ-UBND năm 2022.

16. Phú Yên

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2022

17. Bình Thuận

Thời gian tựu trường:

Cấp học mầm non, tiểu học tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Các cấp học còn lại tựu trường từ Thứ 3, ngày 30/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1749/QĐ-UBND ngày 17/8/2022.

18. Hưng Yên

Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8/2022, riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ: Quyết định 1750/QĐ-UBND ngày 09/8/2022

19. Hà Giang

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 25/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2022

20. Nghệ An

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2358/QĐ-UBND năm 2022

21. An Giang

Thời gian tựu trường từ ngày 29/8/2022 đến ngày 31/8/2022;

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2050/QĐ-UBND năm 2022.

22. Bắc Giang

Thời gian tựu trường: Thứ 3, ngày 30/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2022.

23. Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1, 2, 10: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Kế hoạch 2267/KH-SGDĐT năm 2022

24.  Bạc Liêu

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1360/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

25. Quảng Ngãi

Thời gian tựu trường: Thứ 3, ngày 30/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1074/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

26. Hà Tĩnh

Thời gian tựu trường: Thứ 3, ngày 30/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1635/QĐ-UBND ngày 11/8/2022.

27. Vĩnh Phúc

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022).

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1513/QĐ-UBND ngày 10/8/2022.

28. Kon Tum

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 460/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

29. Quảng Trị

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2094/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

30. Quảng Nam

Thời gian tựu trường: Thứ 5, ngày 01/9/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2094/QĐ-UBND ngày 10/8/2022.

31. Đồng Nai

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2111/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

32. Lai Châu

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1068/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

33. Bến Tre

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Kế hoạch 5061/KH-SGDĐT ngày 12/8/2022

34. Đắk Nông

Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022).

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (ngày 22/8/2022).

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

35. Tây Ninh

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Riêng học sinh cấp học mầm non: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1709/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

36. Lào Cai

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1772/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

37. Tiền Giang

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2267/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

38. Bắc Ninh

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 798/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

39. Hòa Bình

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1662/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

40. Đắk Lắk

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1834/QĐ-UBND ngày 16/8/2022.

41. Khánh Hòa

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2263/QĐ-UBND ngày 16/8/2022.

42. Lâm Đồng

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1465/QĐ-UBND  năm 2022.

43. Hải Dương

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2220/QĐ-UBND  ngày 17/8/2022.

44. Bắc Kạn

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Đối với cấp học sinh lớp 10: Thứ 5, ngày 25/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1560/QĐ-UBND ngày 16/8/2022.

45. Bình Dương

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022;

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1952/QĐ-UBND năm 2022.

46. Vĩnh Long

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1640/QĐ-UBND  ngày 15/8/2022.

47. Bình Phước

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1472/QĐ-UBND  ngày 17/8/2022.

48. Nam Định

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1531/QĐ-UBND  ngày 18/8/2022.

49. Lạng Sơn

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1332/QĐ-UBND  ngày 16/8/2022.

50. Quảng Bình

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2240/QĐ-UBND  ngày 17/8/2022.

51. Cần Thơ

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 4, ngày 24/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1332/QĐ-UBND ngày 18/8/2022.

52. Tuyên Quang

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1147/QĐ-UBND ngày 18/8/2022.

53. Phú Thọ

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 5/9/2022.

Căn cứ Kế hoạch 3160/KH-UBND ngày 15/8/2022.

54. Thừa thiên huế

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10: Thứ 5, ngày 25/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 05/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1898/QĐ-UBND ngày 19/8/2022.

55. Hải phòng

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 05/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2650/QĐ-UBND ngày 16/8/2022.

56. Cà Mau

Thời gian tựu trường: Thứ 5, ngày 25/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 05/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2077/QĐ-UBND ngày 16/8/2022.

57. Cao Bằng

Thời gian tựu trường: Tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày 29/8/2022)

Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (tức ngày ngày 22/8/2022).

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 05/9/2022.

Căn cứ Kế hoạch 1441/SGD&ĐT-VP ngày 18/8/2022.

58. Thái Nguyên

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 05/9/2022.

Căn cứ Quyết định 1876/QĐ-UBND ngày 12/8/2022.

59. Hải Phòng

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng cấp học sinh lớp 1: Tựu trường sớm nhất vào thứ 2, ngày 22/8/2022.

Ngày khai giảng năm học mới 2022–2023 vào 05/9/2022.

Căn cứ Quyết định 2650/QĐ-UBND ngày 16/8/2022.

60. Thái Bình

Thời gian tựu trường: Thứ 2, ngày 29/8/2022.

Riêng lớp 1, lớp 10 tựu trường vào ngày 22/8/2022.

Căn cứ Quyết định 1808/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.

Đang tiếp tục cập nhật…

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 61,662

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn