Bổ sung nguyên tắc hoạt động điện ảnh trong Luật Điện ảnh 2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
30/06/2022 16:32 PM

Ngày 15/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Điện ảnh 2022. Theo đó, bổ sung thêm phạm vi điều chỉnh quản lý nhà nước về điện ảnh như sau:

Đã có Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Bổ sung nguyên tắc hoạt động điện ảnh trong Luật Điện ảnh 2022

- Hoạt động điện ảnh;

- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; 

- Quản lý nhà nước về điện ảnh. (Nội dung mới)

Về nguyên tắc, hoạt động điện ảnh phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Xây dựng nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của Nhân dân và hội nhập quốc tế.

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm tính nhân văn, thẩm mỹ và giải trí.

- Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do sáng tạo trong khuôn khổ của pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.

- Bảo đảm sự bình đẳng, cạnh tranh công bằng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh và phát triển công nghiệp điện ảnh.

- Phát triển công nghiệp điện ảnh phù hợp quy luật thị trường và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội đầu tư, hỗ trợ cho điện ảnh, ưu tiên vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nông thôn.

- Tuân thủ quy định của pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh.

Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 thay thế Luật Điện ảnh 2006.

>>> Xem thêm: Doanh nghiệp sản xuất phim cần phải thực hiện những gì để đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn được quy định trong Luật Điện ảnh?

Xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm trong phát hành phim và phổ biến phim được quy định như thế nào trong Luật Điện ảnh?

Dự thảo Luật Điện ảnh (Sửa đổi): Bảo đảm bình đẳng giới trong đào tạo nguồn nhân lực? Hành vi vi phạm nguyên tắc bình đẳng giới sẽ bị cấm trong điện ảnh?

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,894

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn