Bổ sung một số nhiệm vụ của Sở Tài chính

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
14/02/2022 08:59 AM

Thông tư 04/2022/TT-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện đã bổ sung một số nhiệm vụ của Sở Tài chính.

Bổ sung một số nhiệm vụ của Sở Tài chính

Bổ sung một số nhiệm vụ của Sở Tài chính (Ảnh minh họa)

Cụ thể, so với Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV thì Thông tư 04/2022/TT-BTC đã bổ sung một số nhiệm vụ của Sở Tài chính, đơn cử như:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ về giám định tư pháp thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý ở địa phương theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

- Tổng hợp các chỉ tiêu thông kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính và Chế độ bảo cáo thống kê ngành Tài chính theo quy định.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở Tài chính trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thực hiện đúng chế độ kê khai, cấp, đăng ký sử dụng mã số đơn vị quan hệ ngân sách và triển khai các công việc khác được phân công theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương.

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tư 04/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/3/2022 và thay thế Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,080

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn