Bổ sung hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
18/12/2021 11:24 AM

Ngày 16/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP về quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND, trong đó, bổ sung hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND.

Bổ sung hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND (ảnh minh họa)

Cụ thể, hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND bao gồm:

- Tờ trình của Thường trực HĐND (kèm theo lý lịch trích ngang của người được đề nghị phê chuẩn);

- Nghị quyết của HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND (kèm theo Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND);

- Bản sao Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của người được giới thiệu bầu lần đầu;

- Bản sao Quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến về nhân sự được giới thiệu bầu của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ (kèm theo bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu và Biên bản kiểm phiếu ở các bước trong quy trình nhân sự);

(Trước đây, tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 08/2016/NĐ-CP yêu cầu nộp bản chính Quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến về nhân sự của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ).

-  Sơ yếu lý lịch theo mẫu hiện hành theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương do cán bộ tự khai và cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận, đóng dấu theo quy định (có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng);

- Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của người được đề nghị phê chuẩn theo mẫu hiện hành do Chính phủ quy định và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ;

- Kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định;

- Bản sao Quyết định phân công, điều động, luân chuyển, kỷ luật gần nhất của cán bộ (nếu có);

- Nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp ủy theo phân cấp quản lý cán bộ (trong 03 năm gần nhất), của Chi ủy nơi cư trú, Chi bộ, Đảng bộ cơ quan nơi công tác (trong thời hạn 06 tháng);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bầu. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 06 tháng).

(Quy định trước đây chỉ yêu cầu các loại giấy tờ sau: Văn bản đề nghị của Thường trực HĐND kèm theo danh sách trích ngang người được đề nghị phê chuẩn; Nghị quyết của HĐND về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Quyết định hoặc văn bản thông báo ý kiến về nhân sự của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức của người được đề nghị phê chuẩn theo mẫu do Bộ Nội vụ quy định; Bản kê khai tài sản, thu nhập của người được đề nghị phê chuẩn theo mẫu do Thanh tra Chính phủ quy định.)

Ngoài ra, Nghị định 115/2021/NĐ-CP còn gia hạn thời hạn xem xét, thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 02 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên, cơ quan có thẩm quyền thẩm định phải xem xét, thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND.

Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc có sai sót theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định có văn bản đề nghị Thường trực HĐND bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc.

(Quy định trước đây chỉ quy định thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 02 bộ hồ sơ và 02 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ bổ sung, cơ quan có thẩm quyền thẩm định phải xem xét, thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND).

Nghị định 115/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Như Mai

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,168

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn