Sớm ban hành văn bản thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
06/10/2021 09:49 AM

Bộ Tài chính có Công văn 10844/BTC-CST ngày 20/9/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.

Sớm ban hành quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường

Sớm ban hành quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường (Ảnh minh họa)

Tại Điều 45 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định:

“2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan nhà nước ở trung ương.

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật.”

- Tại điểm c khoản 4 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định bãi bỏ 03 khoản phí tại mục IX Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí gồm: Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu, xử lý chất thải nguy hại và Phí xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần sớm ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (sau đây gọi chung là cấp giấy phép) thuộc thẩm quyền quy định tại Luật BVMT, đảm bảo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Liên quan đến việc ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường của địa phương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

(1) Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Nghị định và Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT và đã gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về 02 dự án này. Trong 02 dự thảo Nghị định và Thông tư có quy định chi tiết về quy trình, thủ tục thẩm định cấp giấy phép môi trường.

(2) Tại Điều 6 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 quy định:

“Các Bộ; cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện các trách nhiệm quy định theo quy định tại Luật Phí và lệ phí. Đồng thời, thực hiện các quy định như sau:

1. Tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm:

a) Xây dựng đề án thu phí, lệ phí; trình Bộ quản lý chuyên ngành (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính), Sở quản lý chuyên ngành (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh)....

b) Đề án thu phí gồm: phương thức cung cấp dịch vụ, thu phí; dự kiến mức thu, căn cứ xây dựng mức thu; đối tượng chịu phí; miễn, giảm phí; dự toán thu, chi; tỷ lệ để lại; đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí; hiệu quả thu phí.

c) Đề án thu lệ phí....

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận đề nghị của tổ chức thu phí, lệ phí thuộc quản lý ngành, lĩnh vực quản lý; thẩm định và có văn bản đề nghị Bộ Tài chính ban hành văn bản quy định thu phí, lệ phí.”

Căn cứ quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện.

(3) Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính đã có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về dự thảo Thông tư quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện.

(4) Đối với phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện

Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính đã có Thông tư 85/2019/TT-BTC.

Ngày 25/8/2021, Bộ Tài chính đã có văn bản xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC.

Trong đó, khoản phí thẩm định cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi đã được thay thế bằng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện.

Để đảm bảo ban hành văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, theo đúng quy định của Luật BVMT, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn:

- Nghiên cứu quy trình thẩm định cấp giấy phép môi trường quy định tại Luật BVMT, dự thảo Nghị định, dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật BVMT.

- Tham khảo Đề án thu phí của Bộ Tài nguyên và Môi trường và dự thảo Thông tư thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thẩm định.

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 85/2019/TT-BTC, để xây dựng đề án thu phí, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện và bãi bỏ quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi do cơ quan địa phương thực hiện, theo thẩm quyền quy định.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,250

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn