Những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Luật BHXH 2014

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/06/2021 10:13 AM

Đây là nội dung tại Quyết định 889/QĐ-TTg ban hành Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những nội dung theo định hướng cải cách tại mục III Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, cụ thể:

- Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

- Giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm; hướng tới còn 10 năm với mức hưởng phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp.

- Quy định phù hợp để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

- Sửa đổi quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động.

 - Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

- Kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí.

Dự kiến thời gian trình Chính phủ hồ sơ đề nghị là tháng 6/2021.

Ngoài ra, Luật Việc làm năm 2013, dự kiến sủa đổi, bổ sung những quy định sau:

-  Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

-  Điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

-  Chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều bất cập.

Dự kiến thời gian trình Chính phủ hồ sơ đề nghị là tháng 2/2022.

Trung Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,136

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn