Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, VC sẽ có thay đổi lớn?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
21/05/2021 07:49 AM

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới.

Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, VC sẽ có thay đổi lớn

Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, VC sẽ có thay đổi lớn? (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới, trình cấp có thẩm quyền. (Thời gian thực hiện: 2021 – 2025)

Cũng theo Nghị quyết 50, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, sẽ tập trung phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó:

- Cải cách tổng thể, hệ thống, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương.

- Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao chất lượng dự báo nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung cấp lao động và chất lượng dịch vụ việc làm; có cơ chế, chính sách định hướng dịch chuyển lao động thông thoáng, phân phối hợp lý theo vùng.

- Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; nâng cao tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng…

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 30,677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn