Nghiên cứu liên thông cán bộ cấp xã với cấp huyện, tỉnh

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
04/05/2021 11:39 AM

Đây là một trong các nội dung tại Thông báo 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất.

Nghiên cứu xây dựng Đề án liên thông cán bộ cấp xã với cấp huyện, tỉnh

Nghiên cứu xây dựng Đề án liên thông cán bộ cấp xã với cấp huyện, tỉnh (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ sớm triển khai Đề án đưa cán bộ luân chuyển về cơ sở để bổ sung kinh nghiệm thực tiễn; cần tổng kết công tác tổ chức thi nâng ngạch; nghiên cứu xây dựng Đề án liên thông cán bộ cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh...

Nghiên cứu ngay việc phân cấp phê chuẩn chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương cho phù hợp;

Phân cấp tổ chức thi nâng ngạch công chức cho các bộ, ngành, địa phương gắn với nâng cao trách nhiệm, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng cán bộ đầu ra.

Tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải gắn kết chặt chẽ với tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống.

Tập trung xây dựng Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương sớm hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và quy định về các chức danh tương đương trong hệ thống chính trị; chủ động đề xuất, xử lý những điểm chưa thống nhất giữa các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Xem chi tiết nội dung tại Thông báo 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,556

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn