05 chức danh công chức cấp xã được bố trí 03 người đảm nhiệm tại TP.HCM

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
22/03/2021 14:16 PM

Có 05 chức danh công chức cấp xã được bố trí 03 người đảm nhiệm, theo Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND TP.HCM.

05 chức danh công chức cấp xã được bố trí 03 người đảm nhiệm tại TP.HCM

05 chức danh công chức cấp xã được bố trí 03 người đảm nhiệm tại TP.HCM (Ảnh minh họa)

(1) Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng phường, xã, thị trấn, Chủ tịch UBND quận, huyện bố trí số lượng người đảm nhiệm các chức danh công chức đảm bảo nguyên tắc mỗi chức danh phải có công chức phụ trách.

(2) Mỗi chức danh công chức quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ được bố trí 01 người đảm nhiệm.

(3) Sau khi đã bố trí đủ số lượng theo các chức danh công chức quy định tại khoản (2), số lượng còn lại bố trí cho các chức danh:

- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

- Tư pháp - hộ tịch;

- Văn phòng - Thống kê;

- Văn hóa - xã hội;

- Tài chính - kế toán

Nhưng phải bảo đảm mỗi chức danh bố trí không quá 03 người đảm nhiệm.

Số công chức sau khi bố trí và số cán bộ không vượt quá tổng số cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo quy định.

Như vậy, có 05 chức danh công chức cấp xã được bố trí 03 người đảm nhiệm nhưng phải đảm bảo không vượt quá tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã được quy định.

(4) Những chức danh công chức có từ 02 người đảm nhiệm, khi tuyển dụng, ghi hồ sơ lý lịch và sổ bảo hiểm xã hội phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021, số lượng cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn được bố trí theo quy định về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Loại 1: Tối đa 23 người;

- Loại 2: Tối đa 21 người;

- Loại 3: Tối đa 19 người.

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,407

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn