Không xét khen thưởng tổ chức, cá nhân để xảy ra việc nợ ban hành văn bản

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
16/03/2021 14:02 PM

Ngày 15/3/2021, Bộ Tư pháp có Công văn 686/BTP-VĐCXDPL hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật.

Không xét khen thưởng tổ chức, cá nhân để xảy ra việc nợ ban hành văn bản (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả một số công việc sau đây:

- Chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật do bộ ngành, địa phương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản;

Cương quyết không xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp,...

- Bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 686/BTP-VĐCXDPL ngày 15/3/2021.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,988

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn