Đã có Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
11/02/2021 12:28 PM

Từ ngày 09/02/2021, Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã trình thẩm định trước ngày ngày 01/01/2021 theo quy định của Luật Xây dựng 2014 nhưng chưa có thông báo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng trước ngày 09/02/2021, việc thẩm định được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã có thông báo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng nhưng chưa phê duyệt trước ngày 09/02/2021 thì không phải thẩm định lại; các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã phê quyệt trước ngày 09/02/2021 chưa thực hiện công việc nào thuộc giai đoạn thực hiện dự án đầu tư (đối với trường hợp cần lựa chọn nhà thầu là chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu), các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày 09/02/2021 đã hoặc đang thực hiện một hoặc một số các công việc thuộc giai đoạn thực hiện dự án, việc chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công việc chưa thực hiện như sau:

- Nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định 10/2021/NĐ-CP và Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ngoài các nội dung nêu tại điểm a khoản 4 Điều 44 Nghị định 10/2021/NĐ-CP) tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đang áp dụng cho dự án;

- Việc chuyển tiếp áp dụng, tham khảo định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

 Hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố tiếp tục được áp dụng, tham khảo để xác định chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho dự án cho đến khi hệ thống định mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 Nghị định 10/2021/NĐ-CP được cơ quan có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực.

Hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố trước ngày 09/02/2021 được tiếp tục tham khảo, sử dụng để xác định chi phí đầu tư xây dựng cho đến khi hệ thống giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định tại Điều 26, Điều 27 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP. UBND cấp tỉnh tổ chức cập nhật, hướng dẫn sử dụng đơn giá xây dựng công trình khi hệ thống định mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 Nghị định 10/2021/NĐ-CP được các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Xem chi tiết nội dung  xử lý chuyển tiếp tại Điều 44 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 102,529

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn