18 thông tin về nhân thân được cập nhật vào CSDLQG về dân cư từ 01/7/2021

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/12/2020 07:40 AM

Luật Cư trú 2020 ban hành ngày 13/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, đã sửa đổi, bổ sung quy định về thông tin nhân thân của người dân sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cụ thể bao gồm:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

18 thông tin về nhân thân được cập nhật vào CSDLQG về dân cư từ 01/7/2021 (Ảnh minh hoạ)

(1) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

(2) Ngày, tháng, năm sinh;

(3) Giới tính;

(4) Nơi đăng ký khai sinh;

(5) Quê quán;

(6) Dân tộc;

(7) Tôn giáo;

(8) Quốc tịch;

(9) Tình trạng hôn nhân;

(10) Nơi thường trú;

(11) Nơi tạm trú (hiện hành không có quy định này);

(12) Tình trạng khai báo tạm vắng (hiện hành không có quy định này);

(13) Nơi ở hiện tại;

(14) Quan hệ với chủ hộ;

(15) Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó;

(16) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp;

(17) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình (hiện hành quy định họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ);

(18) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

Thông tin của công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tàng thư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua việc xử lý chuẩn hóa dữ liệu sẵn có về dân cư.

Căn cứ pháp lý:

- Khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú 2020;

- Điều 9 của Luật Căn cước công dân 2014.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn